Çifçilere tarım arazisi müjdesi

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Çiftçilere Kiralanmasına İlişkin Yasal Düzenleme kamuoyuna tanıtıldı. 218 bine yakın çiftçiye etkilemesi bekleyen düzenleme ile bu arazilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiralanmasına olanak tanınıyor.

Çifçilere tarım arazisi müjdesi

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Çiftçilere Kiralanmasına İlişkin Yasal Düzenleme Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli tarafından kamuoyuna tanıtıldı. 218 bine yakın çiftçiye etkilemesi bekleyen düzenleme ile bu arazilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiralanmasına olanak tanınacak. 

Bakan Murat Kurum ayrıntıları açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, arazilerin belediye ya da mücavir alan sınırları içinde olması halinde hazine arazilerinin rayiç bedelinin tamamı üzerinden doğrudan satılabileceğini, taksitle ödenmesi halinde ise en fazla 5 yılda 10 eşit taksitte vade farkı alınarak ödenebileceğini söyledi. Arazilerin belediye ve mücavir alan sınırları dışında olması halinde rayiç bedelinin yarısı düzeyinde arazilerin satın alanıbalieceğini de belirten Bakan Kurum: "Bu arazilerin tamamını vatandaşlarımız peşin ödemek isterse, yüzde 20 indirim yapılacak. YArısını peşin ödeyeyim derse yüzde 10 indirim yapıyoruz." dedi. 

Taksitli satışlarda ödeme kolaylığı

Bakan Murat Kurum, taksitli satışlarda 6 yıl içinde 12 eşit taksitle bu satışların gerçekleştirilebileceğini ve mera vasfında gözüken ancak mera olmayan ve atıl niteliğiyle ekonomiye kazandırılması gereken söz konusu araziler için Tarım ve Orman Bakanlığı ile uyum içinde çalıştıklarını da belirterek: "Gerçekten çiftçimiz, sanayicimiz, temstilcimiz ve turizmcimizin önünü açmak için Bakanlık olarak ilgili bakanlıklarla çalışıyoruz. Çiftçiliremiz açısından önemli değişiklikler yapacağız ve bu bizim vazifemiz." dedi. 

Çifçilere tarım arazisi müjdesi

1 milyon insanı etkileyen proje

Orman Bakanı Pakdemirli de 218 bin çiftçiyi doğrudan, 1 milyon ise dolaylı yoldan etkileyen bu sistemin devletin mülkünü vatandaşıyla paylaşması anlamına geldiğini belirterek: "Sözleşmesiz kullanılan tarım arazileri de kayıt altına alınmış olacak. Çiftçiler, kira bedelini ödeyerek tarım arazilerini ekip biçecek." dedi. Toplam arazilerin yüzde 5'lik kısmını kapsayan bu düzenleme ile kullanıcıların arazi veriminin yükseleceğini ve çiftçinin ismtemesi halinde arazisini satın alabileceğini belirten Bakan Pakdemirli: "Suyuna, traktörüne, daha iyi tohumuna yatırım yapacak. Ucuz kredi imkanından faydalanacak ve kayıt altına alınan araziler de tarımsal destekten yararlanabilecek..." dedi. 

Tüzük yürürlükten kaldırıldı

2009 senesinde uygulamaya alınan 'Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlikin Tüzük" yürürlükten kaldııldı. İlgili tüzüğün yürürlükten kaldırılmasına ilişkin tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarım arazileriyle ilgili önemli değişiklik

'Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük' Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 6.9. 2017 tarihli yazısı üzerine Bakanlar Kurulu tarafından 4.6.2018 tarihinde alındı. 

Tarım arazilerinin satışında ek süre... Ayrıntılar için Tarım Arazileri Satışı konulu haberimizi inceleyebilirsiniz

Düzenlemenin maddeleri

Konuyla ilgili olarak yayımlanan düzenlemenin 3 maddeden oluştuğu görüldü. Buna göre ilk maddede 2009 yılının 29 Haziran tarihide ve 15154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe koyulan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına ilişkin tüzüğün yürürlükten kaldırılması düzenlenlendi. Tüzüğün ikinci maddesi ise ilgili tüzüğün Danıştay tarafından incelendiği ve yayımlanma ile birlikte yürürlüğe girecek olmasına vurgu yapıldı. Tüzüğün üçüncü maddesi ise tüzük hükümlerinin Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceğine dikkat çekti. 

Hazineye ait tarim arazilerinin kiralanması

Diğer taraftan Hazine'ye ait tarım arazilerinin kiralanmasına ilişkin Milli Emlak Genel Tebliği de 23 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Tebliğ İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazine'y ait tarim arazilerinin kullanıcılarına kiralanması ve satışına ilişkin usul ve esasları belirlemişti. 

15 yılda 2.5 milyon dekar tarım arazisi imara açıldı

Türkiye'de son 15 yılda satışı gerçekleştirilen tarım arazisi miktarı 2 milyon 500  bin hektara ulaştı. Halen ülke genelinde var olan tarım arazilerinin yüzde 1'lik kısmı satış ilanına çıkarken, en yüksek hareketlilik Yalova'da yaşanıyor. Kentte son 5 yıl içinde tarım arazilerinin yüzde 30 oranında azaldığı kaydedildi. İlgili tebliğde Hazineye ait tarim arazilerinin hak sahiplerinin talepleri dikkate alınmak suretiyle 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilmesi de karara bağlantı. İlgili tebliğde

-  "Kiraya verilecek Hazineye ait tarım arazisinin ilk yıl kira bedeli cari yıl ecrimisil bedelinin yarısıdır.
- Hazineye ait tarım arazilerinin  kiraya verilmesinde geçici teminat alınmaz
- Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi uzatılabilir." maddelerine yer verildi. 

Tarım arazilerinden binalara dönüşüm

Türkiye'de 1999 depremi sonrasında başlayan kentsel dönüşüm hamlesi ve sonrasında kırsal dönüşüm olarak adlandırılan kentleşme politikaları, tarım arazilerinde hızlı bir azalmaya yol açtı. Cumhuriyet'te yer alan Şehriban Kıraç imzalı habere göre, son 15 yılda imara açılan tarım arazisi miktarı 2 milyon 500 bin hektar olurken, şu anda var olan toplam tarım arazilerinin de yüzde 1'lık kısmı satışa çıkmış durumda

Kentlere göre tarım arazilerinin kaybı

- Yalova: Yapılan ölçümlere göre Türkiye'de tarım arazilerinin satışında en ciddi hareketliliğe Yalova kentinde rastlandı. Yapılan araştırmalara göre son 5 yıl içinde Yalova'daki tarım arazisi kaybı yüzde 30'lara ulaştı. Yalova'nın ardından tarım arazilerindeki kaybın en yoğun biçimde yaşandığı kent İstanbul olurken, bu kentleri sırasıyla İzmir, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Muğla takip etti. 
- Antalya: Tarım arazisi kayıplarının en yoğun olarak yaşandığı bir diğer kent olan Antalya'da son 15 yıl içinde 170 bin hektarlık tarım arazisinin imara açıldığı belirtildi. Bu kayıplarda konuta dönüşümün yanı sıra otel ve tatil köyleri yapımının de etkili olduğu görüldü. 
- Mersin: Mersin'de son 15 yıl içinde 90 bin hektarlık tarım alanının kaybedildiği görüldü.
- Adana: Son 15 yıl içinde Adana'da yaşanan kayıp 200 bin hektar düzeyinde
- Hatay: Hatay'da da son 15 yıl içinde 60 bin hektar tarım alanı yitirildi. 
- Urfa: Tarım alanı açısıdan Türkiye'nin en büyük 3. alanı olan Şanlıurfa'da Harran Ovası'ndaki tarım arazilerinin son 10 yıl içinde 3 kat arttığı ve 60 bin hektarlık alanın betonlaştığı görüldü. 

İstatistiklerle Türkiye'de tarım arazileri

2016 yılı itibarıyla Türkiye'deki toplam tarım arazisi yüzölçümü 237 milyon 625 bin 724 hektar düzeyinde. Bu rakamlar Türkiye yüzölçümünün yüzde 30.33'lük kısmının tarım arazisi olduğunu gösteriyor. Son 10 yıldaki kayıp ise 2016 yılı itibarıyla 2 milyon 113 bin hektara çıkmış durumda. Bu ise toplam tarım alanlarının yüzde 5.22'sinin kaybedildiğine işaret ediyor.