2015 kira depozitosu ne kadar?

Kiralamalarda kiracının güvence vermesi, depozito olarak isimlendiriliyor. Peki 2015 kira depozitosu ne kadar?

2015 kira depozitosu ne kadar?

Konut veya işyeri kiralamalarında kiracının güvence vermesi ilgili kanunlarla belirlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu'na göre, kiralamada kiracıların bir güvence vermesi şart. Kanunda, kiraya verenin malını kiracıya verirken güvence alması net bir şekilde belirtiliyor. Peki 2015 kira depozitosu ne kadar?

Türk Borçlar Kanunu'na göre, kira depozitosu olarak ödenen bedel, üç aylık kira bedeliyle sınırlanmış. Yani kiralayan ev sahibine üç aylık kira bedelini aşmayacak bir oranda depozito ödemesi yapıyor. Tabi bu depozito bedelinin, sözleşme bittiğinde kiracıya geri iade edilmesi de şart.

Kira depozitosunu açıklayan ve sınırlarını belirleyen ilgili kanun hükümlerini ise aşağıda görebilirsiniz;

"MADDE 342- Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence verme borcu getirilmişse, bu güvence üç aylık kira bedelini aşamaz.

Güvence olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmışsa kiracı, kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatırır, kıymetli evrakı ise bir bankaya depo eder.

Banka, güvenceleri ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verebilir.

Kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmemişse banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlüdür."