2015 kira gelir vergisi nasıl hesaplanır?

2015 yılında kira gelir vergisi için cebinizden ne kadarlık bir tutar çıkacak dersiniz? Sizler için ‘2015 kira gelir vergisi nasıl hesaplanır’ sorusunun yanıtını aradık.

2015 kira gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin yayınlanmasının ardından akıllara '2015 kira gelir vergisi nasıl hesaplanır' sorusu geldi. Sizlere daha önce 2014 yılının kira gelir vergisini örneklerle hesaplamıştık. Şimdi de gelin 2015 yılında ödeyeceğiniz kira gelir vergisini hesaplayalım.

Kira gelir vergisi, konut/işyeri sahiplerinin kirada olan ve gelir sağlayan bu taşınmazları için ödemekle yükümlü oldukları vergi türüdür. Söz konusu bu gelirlerin her yıl beyan edilmesi de zorunlu. Aksi takdirde beyan vermeyen kişiler hem istisna oranından faydalanamıyor, hem de her ay için 1.40 gibi bir oranda ceza ödemek zorunda kalıyorlar.

2015 kira geliri istisnası nedir?
Vergilendirmeye tabi tutulan kira gelirlerinin hesaplanmasında konutlar için 3 bin TL, işyerleri içinse 25 bin TL'lik bir istisna sınırı mevcut. Peki nedir bu istisna sınırı ve kira gelir vergisine nasıl yansıyor? Hemen açıklayalım. Eğer bir konut sahibinin, bir takvim yılı boyunca elde ettiği kira geliri 3 bin TL'yi aşıyorsa beyan vermesi zorunlu hale geliyor ve toplam gelirden 3 bin TL'lik istisna tutarı düşürülerek, ne kadarlık bir vergi ödeyeceği belirleniyor. Tabi bu durum işyerinden elde edilen kira gelirleri için farklılaşıyor. Söz konusu istisna tutarı işyeri için 25 bin TL.

Kira gelirlerinden düşülen diğer giderler
İstisna sınırından başka kira gelir vergisi hesaplanmasında rol oynayan etkenler de var. Bunlar ise; gerçek gider usulü ve götürü gider usulü. Gerçek gider usulünde; yapılan giderler yıllık kira geliri toplamından düşülüyor. Götürü gider usulünü seçenler ise gerçek giderlere karşılık olmak üzere gelirlerinin yüzde 25'ini götürü olarak düşeceklerini onaylıyorlar.

Bir örnek...
'Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır?' sorusunu somut bir örnekle açıklamak istersek; Konutu kirada olan bir kişinin 2014 yılında elde ettiği konut kira gelirinin 15 bin TL olduğunu düşünelim. Kira gelir vergisi hesaplamasında ise götürü gider yönetiminin seçildiğini varsayalım. Bu durumda ilk olarak toplam gelirden 3 bin TL'lik istisna tutarını düşmek şart. Geriye kalan 12 bin TL götürü gider yöntemine göre hesaplandığında yani 12 bin TL'nin yüzde 25'ini aldığımızda 3 bin TL kalıyor. 12 bin TL'den 3 bin TL'yi düştüğümüzde kalan 9 bin TL vergi matrahı olur. Bu durumda ödenmesi gereken gelir vergisi de yaklaşık 1500 TL olarak karşımıza çıkar.

2015'te ne olacak?
Yazımızın başında Maliye Bakanlığı'nın Gelir Vergisi Genel Tebliği 2015'i yayınladığını belirtmiştik. Buna göre, 2015 yılında kira gelirinde değişiklik olacak. Yeni tebliğ ışığında, 2015 yılında ödenenecek 2014 yılı mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 3 bin TL'den 3 bin 600 TL'ye çıkarıldı. Yani bir dahaki sene kira geliri hesaplarken 600 TL'lik bir miktar daha düşülecek.