2016 lojman kiraları!

Kamu memurlarına belli bir kira ücreti karşılığından tahsis edilen lojman kiraları her sene Milli Emlak Genel Tebliği ile açıklanıyor. İşte 2016 lojman kiraları...

2016 lojman kiraları!

Kamuda çalışan memurlar için tahsis edilen lojmanlar, kamu konutları olarak biliniyor. Bir kamu kuruluşunda çalışanlara az bir kira karşılığında tahsis edilen lojmanlarda verilecek kira, her sene Milli Emlak Genel Tebliği ile açıklanıyor. Peki 2016 yılında lojman kiraları ne kadar oldu? İşte  lojman kiraları 2016...

2016 lojman kiraları!

Lojmanların aylık kira ücretleri, konutun brüt inşaat alanı ile hesaplanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Tebliği'ne göre, 2016 lojman kiraları yurt içindeki konutlardan aylık her bir metrekare için; 

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 1,65 TL/m²,

b) Kalorifersiz konutlarda 2,58 TL/m²,

c) Kaloriferli konutlarda 3,39 TL/m²,

2016 lojman kira bedeli alınacak.

Bu kira bedellerine ek olacak şekilde, kapıcı, kaloriferci ya da her ikisinin kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlarda aylık olarak metrekare başına 0,40 kira alınacak. Elektrik, su bedellerinin tespitinde, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılardan tahsis edilecek. Bunların dışında, elektrik sayacının ayrılmaması durumunda metrekare başına 0,75 TL, su sayacının ayrılmaması durumunda metrekare başına 0,65 TL, her ikisinin de ayrılmaması durumunda ise 1,40 TL, kullanılan suyun şehir şebekesi dışındaki kaynaklardan gelmesi durumunda ise 0,,35 TL ilave kira bedeli alınacak. 

2016 lojman kiralarına ek olarak, yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilenlerde oturan kişilerden ısı pay ölçer ya da kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her metrekare için 15 Ocak 2016 tarihinden itibaren 1,35 TL yakıt bedeli alınacak. Bununla birlikte yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen lojmanlarda, ortak kullanım alanındaki elektrik, aydınlatma, su, otomat, gaz ve benzeri gibi giderlerin zorunlu nedenler ile kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanıyor olması durumunda, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedeline ek olarak metrekare başına 15 Ocak 2016 tarihinden itibaren 0,15 TL alınacak.