2017 kat irtifakı harcı!

Mevcut ya da ileride yapılacak bir inşaat üzerinde kat irtifakı kurulabilmesi için gereken evraklar ile belediyeye başvuru yapılarak kat irtifakı harcının ödenmesi gerekiyor. 2017 kat irtifakı harcı için tıklayın...

2017 kat irtifakı harcı!

Mevcut ya da ileride yapılacak bir inşaat üzerinde kat irtifakı kurulabilmesi için gereken evraklar ile belediyeye başvuru yapılarak kat irtifakı harcının ödenmesi gerekiyor. 2017 kat irtifakı harcı için tıklayın...

Kat irtifakı nedir? 

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince; bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından kurulan irtifak hakkına kat irtifakı deniyor. Kat irtifakı kurulabilmesi için gereken belgeler ile birlikte belediyeye başvurulması ve kat irtifakı harcının ödenmesi gerekiyor. Peki, kat irtifakı harcı 2017 ne kadar? 

2017 kat irtifakı harcı 

Bölgeden bölgeye değişkenlik gösteren kat irtifakı 2017 yılında ortalama olarak maktuen 400 TL olarak ödeniyor. İBB İmar Müdürlüğü 2017 Tarifesi’ne göre kat irtifakı projeleri için proje başına ise 75 TL ödenmesi istenecek. Gecekondu Önleme Bölgesi Planı ve İmar Islah Planı uygulanacak bölgelerde, ücretin yüzde 50’si tahsil edilecek.