5 Ekim’de İstanbul’daki hangi imar planları askıdan inecek?

İstanbul’da 5 Ekim 2015 tarihinde askıdan indirilecek imar planlarını derledik.

5 Ekim’de İstanbul’daki hangi imar planları askıdan inecek?

4 Eylül’de askıya çıkarılarak, 5 Ekim’de askıdan indirilecek İstanbul imar planları şöyle:

*Eyüp İlçesi, Düğmeciler Mahallesi, ( Eski: 25 ) pafta, 184 ada, 49 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 20.07.2015 tasdik tarihli plan tadilatı

*Kartal İlçesi, 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına plan notu düzenlenmesine ilişkin 20.07.2015 tasdik tarihli plan tadilatı

*Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi, 22 pafta, 488 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 12.06.2015 tasdik tarihli plan

*Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 5605, 5606 parsellerin bir kısmı, 7591 parsel ve bir kısım kadastral boşluk alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli 12.06.2015 tasdik tarihli plan tadilatı

*Üsküdar İlçesi, Çamlıca Tepesi Ulaşım Yolları Projesi'ne ( 15.11.2014 tasdik tarihli plan itirazına ) ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 20.07.2015 tasdik tarihli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı

*Üsküdar İlçesi, Çamlıca Tepesi Ulaşım Yolları Projesi'ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararı gereği 20.07.2015 tasdik tarihli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı

*Şile İlçesi, 1/5000 ölçekli Darlık, Kabakoz, İsaköy Havzası Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin 16.01.2014 tarih 150, 151, 152, 154, 156, 158 ve 159 sayılı karar doğrultusunda hazırlanan 21.11.2014 tasdik tarihli plan tadilatı

*Sultangazi İlçesi, Gazi Mahallesi, 984 ada, 9 parsel ile güneyinde bulunan tescil harici alana ilişkin 1/5000 ölçekli 12.06.2015 tasdik tarihli plan tadilatı