Adım adım ifraz işlemi!

Tapunun ifraz edilebilmesi için istenen belgelerin temin edilmesi ve tapu ifrazı harcının ödenmesi gerekiyor. İşte adım adım ifraz işlemi...

Adım adım ifraz işlemi!

Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı olan taşınmazın, imar planlarına uygun düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne ayrı ayrı tescil edilmesi işlemine ifraz denir. Tapu üzerinde yapılan ayırma işlemi ifrazdır. İfraz işlemi gayrimenkul sahiplerinin başvurusu ile yapılır. İfraz işleminin tamamlanması için konu olan gayrimenkulün üzerinde rehin, şerh ya da irtifa hakkı var ise bunların da hak sahipleri tarafından alınması gerekiyor. İşlem bitimi sonrasında ayrılan parçalara ayrı ayrı parsel numaraları veriliyor.Tapunun ifraz edilmesi için öncelikle istenen belgelerin temin edilmesi ve ifraz harcının ödenmesi gerekiyor. Adım adım ifraz işlemini sizler için derledik...İşte ifraz işlemi adımları...

İfraz işlemi için gerekli belgeler

- Serbest mühendisler tarafından düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğü tarafından kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içerisinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki,
- Taşınmazın olduğu yere göre Belediye Encümeni veya il özel idaresinin olumlu kararı,
- Ayrılması istenen taşınmazın malın sahibine ait ya da yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı ya da pasaportu ve temsil belgesi,
- Gerçek kişiler için fotoğraf,
- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası,
- İlgili belediteden alınmış olan emlak vergisi değerinin belirten belge. 

Tapu üzerinde yapılan ayırma işlemi olarak nitelendirilen ifraz işlemi, tapuda tek parsel olarak kayıtlı olan taşınmazların düzenlenen haritalara göre birden çok parçalara ayrılarak tapu kütüğüne işlenmesi işlemidir.