Ankara'nın yatırımdaki payı yükselmeli

ASİAD Başkanı Barış Aydın, son yıllarda en çok göç alan il konumunda bulunan Ankara'nın yatırımlardan daha fazla pay alması gerektiğini söyledi

Ankara'nın yatırımdaki payı yükselmeli

ASİAD Başkanı Barış Aydın, son yıllarda en çok göç alan il konumunda bulunan Ankara'nın yatırımlardan daha fazla pay alması gerektiğini söyledi.

Türkiye nüfusunun yüzde 7'si Ankara'da
ASİAD Başkanı Barış Aydın, son yıllarda iç göçün hızlandığı Başkent Ankara'nın nüfusu ve ekonomik potansiyeline göre düşük kalan yatırımlardaki payının artması gerektiğini bildirdi.

 Rakamlarla Ankara nüfusu ve yatırım miktarı
Barış Aydın yaptığı açıklamada, 2014 itibariyle 5 milyon 150 bin 72 kişi ile Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 7'sini barındıran Ankara'nın 2013'ten 2014'e bir yılda net 40 bin 9 kişi ile en fazla net göç alan il olduğunu belirtti. Buna karşılık Ankara'nın yatırımlardan aldığı payın nüfusu ve ekonomik potansiyeli ile orantılı olmadığını vurgulayan Aydın, son on yılda Türkiye genelinde düzenlenen 34 bin 231 yatırım teşvik belgesinden sadece 1.479'unun Ankara'ya yönelik olduğuna işaret etti. Aydın, 2005-2014 döneminde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamındaki toplam 426 milyar liralık yatırımdan İstanbul yüzde 14, Kocaeli yüzde 6, İzmir ve Bursa yüzde 5 pay alırken, Ankara'nın payının 17.7 milyar lira ile yüzde 4 dolayında kaldığına dikkat çekti. Son on yıldaki teşvikli yatırımlar kapsamında 1.3 milyon kişilik istihdam öngörüldüğünü belirten Aydın, Ankara'nın 65 bin kişi ile bundan sadece yüzde 5 dolayında bir pay alabildiğini ifade etti.

Özellikle enerji yatırımları düşük
Aydın, son on yılda ülke geneli için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında Ankara'nın aldığı payın özellikle enerji yatırımlarında yüzde 0.5'le son derece düşük kaldığına işaret etti. Bu dönemde Ankara'nın tarım yatırımlarından sadece yüzde 3 pay alabildiğini belirten Aydın, ekonomiye en fazla katma değer ve istihdam yaratan imalat sanayii yatırımlarından İl'in aldığı payın da yüzde 3.9'la yetersiz kaldığını vurguladı. Aydın, on yılda ülke genelindeki hizmetler sektörü yatırımlarından yüzde 6.1 pay alan Ankara'nın toplam madencilik yatırımlarının ise yüzde 14.5'ini aldığına dikkat çekti.  

Teşvikte pozitif ayrımcılık
Ankara, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyine göre 81 ilin 6 bölgeye ayrıldığı teşvik sisteminde, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya ve Muğla ile birlikte en gelişmiş 8 ili kapsayan 1. Bölge içinde değerlendiriliyor. Bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik olarak yatırımları geri kalmış bölgelere kaydırmak amacıyla, en gelişmiş 1. Bölgeden en geri kalmış 15 ili kapsayan 6. Bölgeye giderek artan oranda teşvik unsurları sağlanıyor. Buna göre Ankara, yatırımcıların teşviklerden en az oranda yararlandığı en gelişmiş iller kapsamında yer alıyor.

Aydın; "Son dönemdeki hızlı sanayileşme hamlesine rağmen Ankara'nın yatırımlardan aldığı pay, potansiyelinin hala altındadır. Ankara Türkiye'nin kalbidir, idari başkentidir, nüfus bakımından en büyük ikinci ilidir, hızla da göç almaktadır. Bu nedenle Ankara'ya teşviklerde pozitif ayrımcılık uygulanabilir" dedi.