Ataköy sahil inşaatları durdu

Ataköy sahilinde sürmekte olan inşaatlarla ilgili olarak 5. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına Bölge İdare Mahkemesi'nden onay geldi

Ataköy sahil inşaatları durdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Turizm Bakanlığı'nın, Prof. Dr. Mesture Ayfer Kaynar tarafından açılan davada 5. İdare Mahmekesinin 'yürütmeyi durdurma kararına' yaptığı itiraz Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Böylece büyük tartışmalara yol açan Ataköy sahil inşaatları hakkındaki durdurma kararı onaylanmış oldu.

Radikal'den Ömer Erbil'in haberine göre, mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi: 'Dava dosyasının incelenmesinden, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. Maddesinin 2. Fıkrasında öngörülen idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleştiği anlaşıldığı cihetle kararın dayandığı kanuni ve hukuki gerekçeler mahkememizce de uygun görüldüğünden itirazın reddine, dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine 19.06.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.'

Karar sonrasında Bakırköy Belediyesi'nin Ataköy sahilinde sürmekte olan inşaatları durdurması bekleniyor. Bölgede, TOKİ tarafından satın alınan 412 bin metrekarelik arazi üzerinde otel, AVM, akarşakıt istasyonu, rezidans vb fonksiyonlar tanımlanmış, bina yüksekliği ise 70 metre olarak belirlenmişti.


Proje Bilgisi: Köy