AVM'ler 2018'i 130 milyar TL ciro ile kapadı

Alışveriş Merkezleri Türkiye genelinde rekor seviyede ciro artışına tanıklık etti. AYD Başkanı Belgü, geçen yıl içinde gerçekleştirilen ciro düzeyinin 130 milyar TL olduğunu açıkladı

AVM'ler 2018'i 130 milyar TL ciro ile kapadı

Alışveriş Merkezleri Türkiye genelinde rekor ciro performansı gösterdi. AYD Başkanı Hulusi Belgü, ülke çapında alışveriş merkezlerinin 130 milyar TL ciroya ulaştığını vurgulayarak: "2019 yılı içinde 160 milyar TL ciro öngörüyoruz." dedi. 

Milyarlarca ziyaretçi

Hulusi Belgü, AVM'lerde bütün bir yılın büyüme performansı ile tamamlandığına a dikkat çekerek: "Ziyaretçi sayısı belli dönemlere ve özel günlere göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin bayramlar ve okulların açılma döneminde ve yılbaşı öncesinde yüksek ziyaretçi seviyesine ulaşılıyor Yılın geneline bakıldığında yıl sonu itibarıyla ziyaretçi sayısının 2.3 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor." dedi. 

Enflasyonun olumlu etkisi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından her ay düzenli olarak açıklanan AVM Perakende Ciro Endeksi 2018 Ekim verileri, sınırlı düşüşün yaşandığı Eylül ayının ardından toparlanmanın başladığını gösterdi. AYD Başkanı Hulusi Belgü, Ağustos ve Eylül aylarındaki hareketliliği etkileyen bayram alışverişleri ve okulların açılışını takiben Eylül ayında düşüşün yaşanmasının normal olduğunu belirterek: "Kasım ayında enflasyonun düşmesi ile perakendecilerin derin bir nefes aldıklarını düşünüyoruz." dedi. 

Metrekare başına verimlilikte son durum

Yapılan son ölçümler Ekim 2018 itibarıyla kiralanabilir alanlarda metrekare başına düşen ciroların İstanbul'da 1.334, Anadolu'Da ise 872 TL olduğunu gösterdi. Türkiye genelinde de metrekare verimliliği Ekim 2018'de 1.057 TL seviyesine ulaştı. Kategoriler bazında metrekare verimliliğinde ise en yüksek artış hipermarket kategorisinde yaşandı ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla enflasyondan arındırılmadan yüzde 27.9 oranında artış yaşandı. Diğer kategorisindeki metrekare verimlilik yüzde 25.2, giyim kategorisindeki metrekare verimliliğinin ise yüzde 17.7 oranında yükseldiği bu dönemde, yiyecek içecek kategorisi metrekare verimliliğinin de yüzde 17.6 seviyesinde yükseldiği saptandı. 

Mayıs ayında durum neydi?

Türkiye genelindeki alışveriş merkezlerine ziyaretçi sayıları kısmı düşüş yaşadı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ve Akademetre Research tarafından hazırlanan AVM Endeksi Mayıs ayı verilerine göre ziyaretçi sayısındaki düşüşe karşın, ciro ve verimlilik açısından değerlenmeler güçlenmeye devam etti. 

Metrekare verimliliği bir yılda yüzde 13.9 arttı

Her ay düzenli olarak yayınlanan AVM Endeksi Mayıs ayı verilerine göre metrekare verimlilikleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13.9 oranında artış yaşadı. Enflasyonun yüzde 2.2 üzerindeki bu seviye ile metrekare verimliliği 246 puana ulaşmış oldu. Aynı dönemde AVM'lerde kiralanabilir alan başına düşen cirolar da İstanbul'da 1.108 TL olarak ölçüldü. Bu düzey Anadolu'da 827 TL olarak belirlendi. Türkiye genelinde metrekare başına düşen verimlilik ise 939 TL oldu. 

 

AVM'lerde ziyaretçi kaybına rağmen değerlenmeler sürüyor

 

Ziyaretçi sayısında düşüş

Diğer taraftan alışveriş merkezlerini ziyaret eden kişi sayısında da düşüş sürdü. Mayıs 2018 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ziyaretçi sayısının yüzde 3 oranında düşüş yaşadığı görüldü. Diğer taraftan Mayıs ayı içinde kategoriler bazında metrekare verimliliğinin en yüksek artışının teknoloji ve hipermarket kategorisinde yaşandığı görüldü. 

İnşaat sektörü cirolarında son veriler için "İnşaat Ciro Endeksi" haberimizi okuyabilirsiniz... 

Önceki aylardan notlar

Türkiye genelinde Alışveriş Merkezlerini ziyaret eden kişi sayısı Mart ayında düşüş yaşamıştı. Alışveriş Yatırımcıları Derneği ve Akademetre Research tarafından hazırlanan Mart 2018 dönemine ait AVM Endeksi, cirolardaki artışa karşın ziyaretçi sayısının önemli biçimde düştüğüne işaret etti. Buna göre, Mart ayında ziyaret sayısı endeksi, bir önceki aya kıyasla yüzde 2.9 geriledi. 2018 yılının birinci çeyrek dönemi bazında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla ziyaretçi kaybı yüzde 1 olarak ölçüldü. 

Cirolardaki artış AVM yatırımcılarını sevindirdi

Ziyaretçi sayısındaki bu düşüşe karşın toplam cirolardaki olumlu gelişim, yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam etti. Hem Mart ayında hem de çeyrek dönem bazında ciro artışının enflasyonun üzerindeki seyrinin sevindirici olduğunu belirten AYD Başkanı Hulusi Belgü, youn alışveriş döneminin yaşandığına dikkat çekti. Belgü, perakendeciler açısından olumlu bir ilk çeyrek yaşandığına ve ziyaretçi sayısındaki dalgalanmalara karşı metrekare başına verimliliğin arttığına dikkat çekerek:

 

AVM'lerde ziyaretçi kaybına rağmen değerlenmeler sürüyor

 

"Kategori bazında endekse göz attığımızda teknoloji kategorisinni uzun süredir sürdürdüğü liderliğini koruduğunu görüyoruz. Bu durum bir kaç senedir AVM'lerdeki teknoloji marketlerinde karşılaştığımız ve mutlaka ziyaretçilerin ilgisini çeken metrekare değişimleri ile yakından ilgili. Teknoloji markalarımız artık daha küçük metrekareli alanları terci ediyor ya da mevcut metrekarelerini çok daha verimli şekilde kullanıyor." şeklinde konuştu. 

Mart ayında AVM istatistikleri

- Mart ayında AVM cirola endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16.8 oranında arttı ve 230 puana ulaştı. AVM Endeksi birinci çeyrek bazında ise geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 18.1 puanlık artış yaşandı. 
- Alışveriş merkezlerinde kiralanabilir alan başına düşen ciro İstanbul'da 1.022 TL, Anadolu'daz ise 779 TL olarak belirlendi. Türkiye genelindeki verimlilik ise Mart 2018 itibarıyla 876 TL oldu.
- AVM'lerde metrekare başına düşen  cirolarda 1'inci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.9'luk iyileşme kaydedildi.
- Kategoriler bazında ise en yüksek verimlilik teknoloji kategorisinde elde edildi. Bu kategorinin metrekare verimliliği geçen yılın aynı dönemi göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 36.6 artış gösterdi. 

AVM sayısındaki artış sürüyor

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği - AYD ile Akademetre Research Company tarafından yürütülen bir araştırma Türkiye'deki AVM sayısının önemli bir düzeye ulaştığını gösterdi. Son 8 yıllık karşılaştırmalı verileri içeren AVM Endeksi'nin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan AYD Başkanı Hulusi Belgü, ülke genelindeki AVM sayısının 397 adede ulaştığını dile getirdi. Belgü, bu AVM yatırımlarının 82 tanesinin yabancı yatırımcılar tarafından hayata geçirildiğini belirterek: "Toplam 12 milyon metrekarenin üzerindeki kullanılabilir alanın 3,3 milyon metrekaresi yine yabancı yatırımcılara ait." dedi. 

AVM'lerin 2018 yılı ciro hedefiyle ilgili olarak "AVM'lerin 2018 Ciro Hedefi" başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz...

58 milyar dolarlık yatırım hacmi

Türkiye genelinde halen faaliyetlerini sürdürmekte olan AVM'lerin bugün ulaşılan noktada 58 milyar dolarlık yatırımı ve 520 bin nitelikli istihdamı temsil ettiğini belirten Belgü, "AVM’lerimiz bu anlamda büyük bir parçası olduğu organize perakende sektörü ve büyük çerçevede ülke ekonomimiz için büyük bir katma değer yaratmakla birlikte, toplumsal anlamda da sosyalleşmeye ve kültürel zenginleşmeye de büyük bir fayda sağlıyor" dedi. 

AVM'ler sosyal yaşamı vazgeçilmez parçası oldu

AYD ve Akademetre Research tarafından yürütülen çalışma, diğer taraftan Alışveriş Merkezlerinin Türk toplumunun sosyal yaşamına başarıyla entegre olduğunu gösterdi. Aileler içinde  çocuklar ile gidilebilecek en güvenli ve rahat yerler olarak AVM'leri gösterenlerin oranının yüzde 54.6 seviyesine çıktığını söyleyen Hulusi Belgü, yine çocuğunu ilk kez sinema ve tiyatroya AVM'lerde götürenlerin oranının da yüzde 60 düzeyine yaklaştığı bilgisini verdi. Belgu, Alışveriş merkezlerinni hem toplumsal hem de bireysel tehditlere karşı en güvenli bulunan alışveriş kanalları olarak şekillendiğini belirterek: "Araştırmaya katılanların %54,9’u toplumsal tehditlere karşı AVM’leri güvenli bulurken %63,7’lik bir kısım da bireysel tehditlere karşı güvenli buluyor. %18,6’sı ilk kez spor yapmaya AVM’lerde başladığını ifade ediyor." dedi. 

 

AVM sayısı 400 barajına yaklaştı

 

Her vatandaş ayda ortalama 2 kereden fazla AVM'ye gidiyor

Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından birini aktaran Akademetre Research Company Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Zengin de  2017 yılı genelinde Türkiye genelindeki AVM'leri 185 milyon kişinin ziyaret ettiğini belirterek: "Bu ortalama AVM başına 465 bin ziyaret anlamına geliyor. Bebekleri de dahil ederek tüm Türkiye nüfusunu göz önüne aldığımızda bir kişinin ayda ortalama 2,25 ziyaret yaptığını söyleyebiliriz" dedi. 

Rakamlarla AVM sektörünün dev potansiyeli

Rapordan çıkan çarpıcı sonuçlardan bazıları şöyle:

- 2017 yılında 110 milyar TL olan AVM cirolarının 2018 yılında 125 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. Bu kategoride 2023 hedefi ise 200 milyar TL seviyesinde
- Halen 397 adet olan Alışveriş Merkezleri sayısının 2018 yılı sonunda 410 adede çıkması bekleniyor. 2023 yılında ise AVM sayısının 475 adede ulaşması planlanıyor. 
-2010 yılında 6 milyon metrekare olan kiralanabilir alan düzeyi bugün 12 milyon metrekare seviyesine ulaşmış durumda.  Kiralanabilir alan düzeyinin 2023 yılında 15 milyon metrekareye çıkması hedefleniyor.
- 2010 yılında 1.16 milyar kişi düzeyinde bulunan ziyaretçi sayılarında da 2018 yılı sonunda 2.3 milyar, 2023 yılında ise 2.8 milyarlık düzey hedefleniyor. 2017 yılı genelinde AVM'leri 185 milyon kişi ziyaret etmişti. Bu rakam AVM başına 465 bin kişilik ziyaret anlamına geliyor. 

 

AVM'lerde ziyaretçi kaybına rağmen değerlenmeler sürüyor

 


Yazar: emlakwebtv
Etiketler:
Yorum

Benzer Haberler

Konutder 10 yıllık strateji planını Ekim’de açıklayacak

Konutder 10 yıllık strateji planını Ekim’de açıklayacak

GYODER 2023 Vizyonu: 4T - Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum

GYODER 2023 Vizyonu: 4T - Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: “Yeni Evim kampanyası konut edinmeyi ve üretmeyi teşvik edecek”

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: “Yeni Evim kampanyası konut edinmeyi ve üretmeyi teşvik edecek”

KONUTDER Başkanı Altan Elmas: Yeni Evim Finansman Modeli ile her yıl 500 bin insamız ev sahibi olacak

KONUTDER Başkanı Altan Elmas: Yeni Evim Finansman Modeli ile her yıl 500 bin insamız ev sahibi olacak

Tahincioğlu’ndan Yeni Yüzyıla 5 yeni Yıldız

Tahincioğlu’ndan Yeni Yüzyıla 5 yeni Yıldız

Yeni Levent, yeni dünyanın örnek yaşam alanı oluyor!

Yeni Levent, yeni dünyanın örnek yaşam alanı oluyor!

Maslak Dream by NEW INN ile gayrimenkulde yeni nesi yatırım modeli

Maslak Dream by NEW INN ile gayrimenkulde yeni nesi yatırım modeli

Türkiye’nin ilk bungalov Mahallesi: Yeşil Mahalle

Türkiye’nin ilk bungalov Mahallesi: Yeşil Mahalle

Polat Gayrimenkul’den Akatlar’a yeni proje: Polat Akatlar

Polat Gayrimenkul’den Akatlar’a yeni proje: Polat Akatlar

Kızılbük GYO’dan otel konforunda, lüks tatil evleri: Marmaris Reserve By Kızılbük

Kızılbük GYO’dan otel konforunda, lüks tatil evleri: Marmaris Reserve By Kızılbük

Akyapı’dan 21 bin kişiyi istihdam edecek 25 milyarlık 4 Ticarethane projesi

Akyapı’dan 21 bin kişiyi istihdam edecek 25 milyarlık 4 Ticarethane projesi

Sektörün iki büyük şirketi İş GYO ve Artaş’tan işbirliği: Mecidiyeköy’deki Profilo AVM konut projesine dönüşecek

Sektörün iki büyük şirketi İş GYO ve Artaş’tan işbirliği: Mecidiyeköy’deki Profilo AVM konut projesine dönüşecek

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Yeni Evim Kampanyası tüketiciyi de üreticiyi de rahatlattı

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Yeni Evim Kampanyası tüketiciyi de üreticiyi de rahatlattı

Bakan Murat Kurum cevapladı: 15 Soru ve Cevapla Yeni Evim Kampanyası

Bakan Murat Kurum cevapladı: 15 Soru ve Cevapla Yeni Evim Kampanyası

Bakan Kurum ve Nebati Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nın detaylarını açıkladı

Bakan Kurum ve Nebati Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nın detaylarını açıkladı

Psikoteknik Belgesi Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur?

Psikoteknik Belgesi Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur?

Anadolu Yakası’nın En Büyük Parke ve Kapı Showroom'u Cesa Yapı Tarafından Açıldı

Anadolu Yakası’nın En Büyük Parke ve Kapı Showroom'u Cesa Yapı Tarafından Açıldı

Yapı ve Yapı Kempinski Residences Balmumcu projesinin inşaatına başladı

Yapı ve Yapı Kempinski Residences Balmumcu projesinin inşaatına başladı

İstanbul Boğazı’nda değeri 5 kat artan bir eve sahip olmak için Nef Reserve Kandilli’de son fırsat

İstanbul Boğazı’nda değeri 5 kat artan bir eve sahip olmak için Nef Reserve Kandilli’de son fırsat

Tahincioğlu Gayrimenkul, Göcek’in ilk Markalı Lüks Konut Projesine İmza Attı

Tahincioğlu Gayrimenkul, Göcek’in ilk Markalı Lüks Konut Projesine İmza Attı

Yapı ve Yapı’nın merkez ofisi Mimarlık Yıllığı’na girdi

Yapı ve Yapı’nın merkez ofisi Mimarlık Yıllığı’na girdi

EN ÇOK OKUNANLAR