Bilgi Üniversitesi ve YEM mimarlığı tartıştı

Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve YEM(Yapı Endüstri Merkezi) işbirliğiyle “Bugünün Türkiye’sinde Mimarlık Tartışmak” konferansı düzenlendi.

Türkiye’nin önde gelen mimarları Bilgi Üniversitesi ve Yapı Endüstri Merkezi işbirliğiyle düzenlenen konferansta buluştu. Konferansta “Mimarlığı ait olduğu toplumsallık zemininde hala konuşmak mümkün mü?” sorusuna yanıt arandı. Tasarlamanın, projelendirmenin, inşa etmenin, mimarlık içi ve mimarlık dışı diyalog kurma zeminlerinin karmaşık ilişkileri tartışıldı. Mimarlığın ait olduğu toplumsallık zemininde tartışılması gerektiği vurgulandı.

Düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Süha Özkan “Mimarlığın niteliğini belirleyen geçerlilik ortamları: ödüller” başlıklı bir konuşma yaptı. Ardından Mimarlar Odası Eski Başkanı Bülend Tuna, Mimar Sevince Bayrak, Mimar Gökhan Avcıoğlu ve Mimar Kerem Piker “Mimarlığın Kamusallaşması” nı tartıştı.
Mimarlar Odası Eski Başkanı Bülend Tuna, kamusal alanların şehirler için bir gereklilik olduğunu ve bu alanların hem şehirlerin hem de o şehirdeki insanların hafızası olduğunu vurguladı.Türkiye’nin önde gelen mimarları Bilgi Üniversitesi ve Yapı Endüstri Merkezi işbirliğiyle düzenlenen konferansta buluştu. Konferansta “Mimarlığı ait olduğu toplumsallık zemininde hala konuşmak mümkün mü?” sorusuna yanıt arandı. Tasarlamanın, projelendirmenin, inşa etmenin, mimarlık içi ve mimarlık dışı diyalog kurma zeminlerinin karmaşık ilişkileri tartışıldı. Mimarlığın ait olduğu toplumsallık zemininde tartışılması gerektiği vurgulandı.

Düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Süha Özkan “Mimarlığın niteliğini belirleyen geçerlilik ortamları: ödüller” başlıklı bir konuşma yaptı. Ardından Mimarlar Odası Eski Başkanı Bülend Tuna, Mimar Sevince Bayrak, Mimar Gökhan Avcıoğlu ve Mimar Kerem Piker “Mimarlığın Kamusallaşması” nı tartıştı.
Mimarlar Odası Eski Başkanı Bülend Tuna, kamusal alanların şehirler için bir gereklilik olduğunu ve bu alanların hem şehirlerin hem de o şehirdeki insanların hafızası olduğunu vurguladı.