Bilirkişiden ‘Haydarpaşa bölünmez’ raporu geldi

Bilirkişinin Haydarpaşa’yla ilgili hazırladığı raporda birçok yapılaşma fonksiyonu getirilen alanın İstanbul’un terası niteliğinde olduğu ve bölünmemesi gerektiğine dikkat çekildi

Bilirkişiden ‘Haydarpaşa bölünmez’ raporu geldi

31 Ocak 2014 / emlakwebtv
Haydarpaşa ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, birçok yapılaşma fonksiyonu getirilen alanın İstanbul’un terası niteliğinde olduğu, doğal afetler sonrasında toplanılacak yer açısından potansiyel oluşturduğuna vurgu yapıldı.

Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubeleri, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası ve Liman-İş, 2012 yılında onaylanan planın iptali istemi ile İBB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dava açmıştı. Cumhuriyet'ten Özlem Güvemli'nin haberine göre İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde görülen davada, Prof. Dr. Hüseyin Cengiz, Prof. Dr. Can Binan ve Yrd. Doç. Dr. Lütfi Yazıcıoğlu tarafından bilirkişi raporu hazırladı. Raporda korumu kurulu kararı ile "Haydarpaşa Garı ile Kadıköy merkez bölgesinin" planlama alanından ayrılması sonucu Üsküdar'daki "Harem ile Haydarpaşa Limanı ve geri sahasının" ayrı bir imar planı kapsamında değerlendirildiği anımsatıldı. Bölgede SİT alanlarının yoğun olarak bulunduğuna dikkat çekilerek, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden itibaren İstanbul tarihinin çok önemli olaylarına tanıklık etmiş Haydarpaşa Garı ve Limanı'nın ulaşımda kilit rol oynadığı vurgulandı. Bütün bu değerler bir araya getirildiğinde Haydarpaşa Garı ve Limanı'nın geri sahasıyla birlikte korunmasının bir zorunluluk olduğu belirtildi.

Harem alt bölgesine sosyal kültürel tesisler izni
Harem alt bölgesinin (Harem otogarı ve otopark) büyük bölümünün jeolojik açıdan yerleşime uygun olmayan alanlarda kaldığı kaydedildi. Burada deprem, tsunami, zeminin sıvılaşması tehlikesi gibi faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekirken, planda aktif yeşil alan olarak gösterilen parsele her birinin taban alanı 500 metrekareyi aşan, yüksekliği 2 kat olmak koşuluyla sosyal kültürel tesisler yapılabileceği kaydedildi.

Haydarpaşa, kurvaziyer limanına dönüştürülecek
Liman alt bölgesi (Haydarpaşa Limanı), plana göre konteynır taşımacılığı, ulusal ve uluslararası yolcu taşımacılığına hizmet verecek kurvaziyer limanına dönüştürülecek. Raporda, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı'nın burada turizm potansiyelini artırmak için otel ve marina yapımını gündeme aldığına dikkat çekilerek, bu amaçla yük hizmetine son verilmesinin planlandığı belirtildi. Bu durumda plan raporuyla plan uygulama hükümlerinde limana verilecek fonksiyonların birbiriyle çeliştiğine dikkat çekildi. Planın bu açıdan yeterince tartışılmadan aceleyle hazırlanmış olduğu yorumu yapıldı.

Haydarpaşa Limanı geri sahası yerleşime uygun değil
Turizm - ticaret alt bölgesi (Haydarpaşa Limanı geri sahası) fonksiyonuna ayrılan alanların jeolojik açıdan yerleşime uygun olmadığı ifade edildi. Yeşil alan olarak değerlendirilmesi gereken alanlara turizm ve ticaret fonksiyonu verilmesinin de çelişkili olduğu söylendi. Ayrıca bu bölgede plan notlarına göre yeni bir merkezi iş alanı oluşacağı bölgeye komşu olan Kadıköy Üsküdar gibi merkezi iş alanları varken yenisine ihtiyaç duyulmadığı vurgulandı.

Haydarpaşa Garı tadilatı için ihale 25 Şubat'ta
Öte yandan 28 Kasım 2010'da çatısı çıkan yangında kül olan tarihi Haydarpaşa Garı'nın "komple tadilatı" için ihale açıldı. TCDD Emlak ve İnşaat Dairesi'nin 28 Ocak'ta düzenlediği ihale ilanda değişikliğe gidilmesi nedeniyle 25 Şubat'a ertelendi. Garda yapılacak restorasyon kapsamında gar binasının çatısı yenilenecek, dış cephe temizliği ve bakımı yapılacak. Binanın ahşap doğramaları da aslına uygun olarak yenilenecek.