Bölünmüş yollardan enflasyon rakamlarına doğrudan destek

Merkez Bankası tarafından yürütülen bir çalışma, bölünmüş yollardaki artışa paralel olarak ucuzlayan ulaşım maliyetlerinin enflasyon rakamlarına olumlu bir biçimde yansıdığını ortaya koydu

Bölünmüş yollardan enflasyon rakamlarına doğrudan destek

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yürütülen bir araştırma, bölünmüş yol yatırımlarının enflasyon rakamları üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ortaya koydu. Merkez Bankası çalışmasına göre, dayanıklı gıda ürünlerinin dolaşımının kolaylaşması ve ulaşım maliyetlerindeki azalma, sağlıklı fiyat oluşumunu etkilemeye başladı. 

Merkez Bankası'ndan otoyol projeleri incelemesi

Karayolları altyapısına yapılan yatırımların enflasyon üzerinde en fazla etkili olan alanının gıda fiyatları olduğu üzerinde duran Merkez Bankası araştırmasına göre, dayanıklı gıda ürünlerinin dolaşabilirliğinin artışının fiyat dengesi üzerindeki olumlu etkisi üzerinde duruldu. Merkez Bankası blog sayfasında yer alan değerlendirmede, kalkınmada öncelikli bölgelerde etkinin yüksek olması da altyapı yatırımlarının büyüme ve refah etkisinin söz konusu katkıya en çok ihtiyaç duyan bölgelerde gerçekleşmesi nedeniyle umut verici olduğuna da dikkat çekildi. 

Karayolu kapasitesi ve altyapı kalitesinin artışı

Karayolları Genel Müdürlü ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden hareketle hazırlanan rapora göre, karayolları altyapısında yaşanan iyileştirmelerin bölgeler arası ticaret kanallarının çok daha elverişli hale gelmesi ile birlikte taze meyve-sebze fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir rolü bulunuyor. 35 gıda ürünü için bölgesel fiyat bilgisinin yer aldığı raporda, çalışmanın 2005-2015 yılları arasının gözlemlenerek yürütüldüğüne dikkat çekilerek ticaretin hızlı biçimde gerçekleşmesinin ürün çeşidi ve ulaşım altyapısına bağımlılığı üzerinde duruldu. Ülke genelinde bölgeler arası tircaretin önemli ölçüde karayolu ile gerçekleştirildiğine de dikkat çekilen raporda, karayolu kapasitesinin ve altyapı kalitesinin artışının, ticaret hacmini de önemli biçimde artırdığına ilişkin güçlü bulgulara vurgu yapıldı. 

Sağlıklı fiyat oluşumu ve kalkınmaya pozitif destek

Ulaştırma altyapısında sağlanan iyileştirmelerin bölgesenl kalkınma performansı üzerinde pozitif rol oynadığı ve karayoluna özellikle son dönemde yapılan büyük ölçekli yatırımarın piyasa ekonomisinin işleyişine destek sunduğunun da belirtildiği raporda "Etki özellikle dayanıklı gıda ürünlerinde görülüyor. Bu karayol altyapı kalitesinin artmasıyla birlikte stoklanabilir ürünlerde dolaşımın artması ve daha sağlıklı fiyat oluşumunu destekliyor. Kalkınmada öncelikli bölgelerde etkinin yüksek olması da umut verici..." yorumlarında bulunuldu. Karayolları altyapı kalitesindeki iyileştirmelerin ticaret maliyetlerini negatif yönde etkilediği, rekabet koşullarının iyileştirilmesine yol açtığı, piyasa ekonomisine destek sunduğu ve bölgeler arası ticaret hacmini artırdığı gibi faydalarına dikkat çekilirken, kriz dönemlerinden karayolları altyapı kalitesini önemli ölçüde iyileştirerek çıktığına da vurgu yapıldı. Merkez Bankası raporunda, "Bölgesel olarak bölünmüş otoyol oranlarında kaydedilen yüzde 10 puanlık artış, taze sebze ve meyve fiyatlarında yaklaşık yüzde 1.5 oraında kalıcı bir gerilemeye neden olacaktır..." ifadelerine de yer verildi.