Büyükada ve Kınalıada’da imar planları askıdan iniyor

İstanbul’un Büyükada ve Kınalıadası’nda belirlenen bazı alanların imar planları 31 Ekim’de askıdan iniyor.

Büyükada ve Kınalıada’da imar planları askıdan iniyor

İstanbul’un Büyükada ve Kınalıadası’ndaki bazı alanların 2 Ekim’de askıya çıkarılan imar planları 31 Ekim’de askıdan indiriliyor.

Bu alanlar şöyle;

Büyükada Yalı Mahallesi’nde 27 ada, 16 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Tadilatı 31 Ekim 2014’te askıdan indiriliyor. Söz konusu plan 21 Temmuz’da tasdiklenerek, 2 Ekim tarihinden askıya çıkarılmıştı.

Kınalıada Kınalıada Mahallesi’nde 7 pafta, 1 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tadilatı 31 Ekim 2014’te askıdan indiriliyor. Söz konusu plan 21 Temmuz’da tasdiklenerek, 2 Ekim tarihinde askıya çıkarılmıştı.