Çevre düzeni planları geliştiriliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre düzeni planları alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Son verilere göre ülke genelindeki çevre düzeni plan seviyesi yüzde 97'ye ulaştı

Çevre düzeni planları geliştiriliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, il çevre düzeni ve bölge bazında yapılan çevre düzeni planlarındaki arazi kullanım kararlarında birlikteliğin ve devamlılığın sağlanmasına yönelik revizyon çalışmalarına devam ediyor. Ülke genelinde 2002 yılında yüzde 5 olan çevre düzeni plan seviyesi, 2014 yılında yüzde 97’ye ulaştı. Mekansal Strateji Planı hazırlıkları doğrultusunda mekânsal strateji planlarının nasıl hazırlanacağına yönelik usul ve esaslar belirlenmiş olup, 2014 yılında söz konusu planların hazırlık çalışmalarına başlandı. Gerekli araştırmaların yapılması ve Mekansal Strateji Planının hazırlanması için ihale yapılmış, geniş katılımlı uzman ve kamu kurumlarının bu çalışmalarıyla 2 yıl içerisine tamamlanması hedefleniyor. Mekansal Planlama Süreci'nde ise afet tehlikelerini dikkate alan güvenli, sürdürebilir ve yaşanabilir alanların oluşturulması ve yatırımların mekânsal organizasyonunun sağlanması amaçlanıyor.

Deniz kıyılarının yüzde 98’lik bölümünde kıyı tespit çalışmalarının bitirilmiş olup, bu alanlarda planlama çalışmalarına hız verilecek. Bu alanlara ilişkin tüm bilgi ve belgelerin envanter çalışmaları yapılarak, coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılmak üzere veri tabanı oluşturulması çalışmaları hızla devam ediyor.

Kıyı alanları yönetimi ve strateji eylem planında 25 kıyı bölgesi tespit edilip, 9 adet kıyı bölgesinde Bütünleşik Kıyı Alanları Planları hazırlandı. 5 adet kıyı bölgesinde ise Planlama çalışmalarına başlanıyor. Geriye kalan 11 kıyı bölgesi 2016 yılına kadar planlarının tamamlanması hedefleniyor.