Çevreye 19.3 milyar TL

Türkiye İstatistik Kurumu 2013 yılında çevresel harcamalara toplam 19.3 milyar TL harcandığını açıkladı

Çevreye 19.3 milyar TL

Türkiye İstatistik Kurumu, 2013  "Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama İstatistikleri"ni açıkladı. Buna göre toplam çevresel harcamalar 2013 yılında 19,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Toplam harcamaların yüzde 67.7'si yatırım harcamalarına
TÜİK istatistiklerine göre toplam harcamanın yüzde 67,7'sini cari harcamalar,yüzde 32,3'ünü ise yatırım harcamaları oluşturdu. Toplam çevresel harcamaların yüzde 77,4'ü kamu sektörü, yüzde 22,6'sı ise iş sektörü tarafından gerçekleştirildi. Kamu sektörünün toplam çevresel harcamaları içindeki en büyük payını yüzde 80 ile belediyeler oluşturdu. Toplam çevresel harcamaların gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı 2013 yılında yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Atık yönetimi ve su hizmetleri ağırlıkta
Toplam çevresele harcamaların yüzde 37.6'sının atık yönetim hizmetlerine harcandığını belirten TÜİK, yüzde 33'ünü su hizmetleri, yüzde 18,3'ünü atıksu yönetimi hizmetleri ve yüzde11,1'ini ise diğer konularda yapılan çevresel harcamalar oluşturdu. Kamu sektörü çevresel harcamalarında yüzde42,3 ile su hizmetlerinin, iş sektöründe ise yüzde65,9 ile atık yönetimi hizmetlerinin en yüksek paya sahip olduğu tespit edildi. 

Çevre geliri: 15.9 milyar TL
Toplam 15.9 milyar TL olarak gerçekleşen çevresel gelirlerin yüzde 64'ü kamu sektöründe, yüzde 36'sı 'sı ise iş sektöründe elde edildi.

Çevresel faaliyetlerde 65 bin kişi istihdam edildi
Kamu kuruluşları, il özel idareleri, girişimler ve organize sanayi bölgelerinde, çevresel faaliyetlerde 2013 yılında toplam 65 bin 124 kişi istihdam edildi. Çevresel faaliyetlerde istihdam edilenlerin yüzde 10'unu kadın, yüzde 90'ını ise erkekler oluşturdu.