DASK nedir, nasıl yapılır? Açıklıyoruz!

Türkiye’de uygulanan zorunlu sigortalardan biri olan DASK nedir, nasıl yapılır? Bu zorunlu sigortaya dair merak edilenleri sizler için açıklıyoruz.

DASK nedir, nasıl yapılır? Açıklıyoruz!

DASK yani Zorunlu Deprem Sigortası.. Türkiye'de uygulanan zorunlu sigortaların başında gelen DASK, 1999 yılındaki büyük depremden sonra gündeme gelen Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından sunulan bir sigortadır. 'DASK nedir, nasıl yapılır' sorusuna yanıt verirken, DASK'ın faydalarına da değinmekte fayda var.

DASK, depremlerin yol açtığı zararların teminatı olarak alınır. Bu sayede deprem sonrası meydana gelen zararlar hızlı bir şekilde sübvanse edilir. Tabi DASK'ın ne kadarlık bir teminat sunduğunu da açıklamak yararlı olacaktır. DASK sigortası, gerçekleşmesi muhtemel zararlarda 150 bin TL'ye kadar teminat sunar.

DASK zorunlu mu?
Hukuki olarak zorunlu sigortalar arasında bulunan DASK'ın yaptırılmaması durumunda cezai yaptırımlara maruz kalınacağı gibi; DASK'ı yaptırmayan daireler için kiralama ve alım-satım işlemleri de yapılamaz.

DASK nasıl yapılır?
DASK'ı yaptırmak için öncelikli olarak en yakın bankaya ya da bu poliçeyi düzenleyen sigorta acentasına gitmek gerekir. Tabi DASK yaptırmak için bazı belgeleri de temin etmek şart. İşte DASK yaptırmaya giderken yanınızda bulundurmanız gereken o belgeler;

- Sigortalının adı, adresi, telefonu, varsa cep telefonu

- Sigortalının vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarası

- Sigortalanacak yerin açık adresi

- Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no) (mesken tapusu - veya arsa tapusu)

- Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi, 1976 - 1996 arası, 1997 - 1999 arası, 2000 ve sonrası)

- Binanın yapı tarzı (çelik / betonarme karkas, yığma kagir, diğer)

- Binanın toplam kat sayısı

- Binanın hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı)

- Meskenin brüt yüz ölçümü (m2)

- Meskenin kullanım şekli (mesken, ticarethane, büro, diğer)

DASK ücreti
DASK yaptırmak için ne kadarlık bir ücretin cebinizden çıkacağını merakta ediyorsanız, bu hesaplamayı nasıl yapacağınızı da anlatalım. Binanın bulunduğu bölge, binanın yapısal özellikleri için belirlenen değer binanın alanı çarpılır. Zorunlu Deprem Sigortası hesaplama işleminde ayrıca binanın kalitesi çelik betonarme karkas, yığma kagir yapılar ve diğer yapılar olmak üzere üç ayrı seçenek ve binanın inşa tarihi gibi bilgiler de kullanılır.