DASK yaptırmak için neler gerekli?

DASK yaptırmak için neler gerekli? O listeyi sizler için hazırladık.

DASK yaptırmak için neler gerekli?

Zorunlu Deprem Sigortası anlamına gelen DASK'ı yaptırmak için birtakım belgelerin hazırlanması gerekiyor. Peki DASK yaptırmak için neler gerekli? İşte DASK yaptırmaya gitmeden önce hazırlanması gereken o belgeler;

- Sigortalının adı, adresi, telefonu, varsa cep telefonu

- Sigortalının vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarası

- Sigortalanacak yerin açık adresi

- Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no) (mesken tapusu - veya arsa tapusu)

- Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi, 1976 - 1996 arası, 1997 - 1999 arası, 2000 ve sonrası)

- Binanın yapı tarzı (çelik / betonarme karkas, yığma kagir, diğer)

- Binanın toplam kat sayısı

- Binanın hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı)

- Meskenin brüt yüz ölçümü (m2)

- Meskenin kullanım şekli (mesken, ticarethane, büro, diğer)