Denizli Defterdarlığı'ndan satılık arsa

Denizli Defterdarlığı, Kumkısık, Bereketler, Çakmak ve Eskihisar'da bulunan 6 arsasını satışa çıkarıyor

Denizli Defterdarlığı'ndan satılık arsa

Denizli Defterdarlığı, Kumkısık, Bereketler, Çakmak ve Eskihisar'da bulunan 6 arsasını satışa çıkarıyor. 6 satılık arsanın toplam fiyatı 19 milyon 216 bin TL. 

Kumkısık, Bereketler ve Çakmak Mahallesi'nde bulunan arsa ihalesi 16 Ağustos 2016'da, Eskihisar ve Bereketler'de bulunan diğer arsaların ihalesi ise 17 Ağustos 2016'da gerçekleşecek. 

Denizli'de satılık arsa ihalesine katılacak olanlardan

* Nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneği
* 2016 yılında alınmış İkametgâh Belgesi,
* Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubu,
* Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirküleri istenecektir.