Ecrimisil davası nedir?

Ecrimisil nedir?" ve "Ecrimisil davası nedir?" sorularının cevabı haberimiz içerisinde yer alıyor

Ecrimisil davası nedir?

Ecrimisil; hazine taşınmazının, idarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, idarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki hâliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak idarece talep edilen tazminata denir.

Ecrimisil nedir?
Hazine taşınmazının, idarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle Ecrimisil alınır. Ecrimisil kira bedeli olmayıp, taşınmazın izinsiz kullanımının karşılığı olan bir tazminattır.

Ecrimisil davası nedir?
Ecrimisil haksız işgal tazminatıdır ve geriye dönük olarak hesaplanarak haksız yere bir malı kullanandan alınarak hak sahibine verilmesi için açılan bir davadır. Bir malı iyiniyetli olarak kullanmayan, malı geri verme yükümlülüğünü de yerine getirmeyen kişilere karşı haksız işgal tazminatı yani Ecrimisil talepli dava açılır.

Davayı açabilmek için haksız olan malı kullana kişinin davacının rızası dışında malı kullanması ve kötü niyetli olması gerekir.

Açılacak Ecrimisil davası tapu iptali veya müdahalenin meni davası ile açılabileceği gibi bu davaların sonucuna göre de açılır, ancak geriye dönük 5 yıllık isteneceğine göre bu davalarla beraber açmakta yarar vardır. Bu davalarla beraber ECRİMİSİL istenir ise öncelikle tapu iptali ve müdahalenin meni davası görülür.

Ecrimisil Davası taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır ve geriye dönük en fazla 5 yıllık Ecrimisil talep edilebilir. Ecrimisil rakamının hesabında kullanılan malın kira değeri esas alınarak bilirkişilerce tespit yapılır. Haksız ve kötü niyetle kullanan kişiye dava açmadan önce ihtarname ile durumu bildirmek gerekir. Ancak mirasçılar arasında açılan Ecrimisil davalarında ihtarname çekme zorunluluğu yoktur.

MEDENİ KANUN: MADDE 995.- İyiniyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır.

İyiniyetli olmayan zilyet, yaptığı giderlerden ancak hak sahibi için de zorunlu olanların tazmin edilmesini isteyebilir.

İyiniyetli olmayan zilyet, şeyi kime geri vereceğini bilmediği sürece ancak kusuruyla verdiği zararlardan sorumlu olur.