Ecrimisil davası nedir?

Ecrimisil haksız işgal tazminatı demektir. Peki, ecrimisil davası nedir? İşte yanıtı...

Ecrimisil davası nedir?

Ecrimisil haksız işgal tazminatı demektir. Peki, ecrimisil davası nedir? İşte yanıtı...

Ecrimisil davası nedir? 

Ecrimisil davası, malı, haksız yere ve kötüniyetli olarak kullanan, geri verme yükümlülüğünü de yerine getirmeyen kişilerden haksız işgal tazminatı olarak alınıp hak sahiplerine verilmesi için açılan dava türüdür. Davada aranan yarar, haksız şekilde malı kullanınanın, davacının rızası dışında malı kullanması ve iyi niyetli olmamasıdır. Başka bir ifadeyle işgal tazminatı, bir malın, sahibinin ya da idarenin izni dışında kullanılmasına verilen isimdir. 

Malı kullanan kişi ecrimisil borçlusudur. Malın kullanılmasında sahibinin bir zarara uğrayıp uğramadığı veya işgal edenin kusurlu olup olmadığı önemli değildir. Maldan elde edilebilecek gelir ecrimisin tazminatının hesaplanmasında esas alınır. 

Ecrimisil davasının açılabilmesi için muhakkak intifadan men koşulunun gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Ecrimisil davası açılmadan önce, durum, fuzuli işgale, ihtarname çekilmek sureti ile birdirilmelidir. Ancak mirasçılar arasında açılan ecrimisil davalarında ihtarname çekme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Ecrimisil nedir? 

Ecrimisil, Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın talep edilen tazminattır.