Ecrimisil davası nerede açılır?

Ecrimisil davası nedir, nerede açılır?

Ecrimisil davası nerede açılır?

Hazine taşınmazının, idarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle ecrimisil alınır. Peki kira ile arasındaki farklar nelerdir?

1- Kira devlet mallarının bir idare şeklidir. Ecrimisil ise idare şekli değildir. Aslolan kira ile idaredir.

2- Kirada sözleşme sözkonusudur. Ecrimisilde ise tazminat sözkonusudur.

3- Kira geleceğe ecrimisil ise geçmişe yöneliktir.

4- Kira alacakları ödenmediğinde 2004 sayılı icra iflas kanunu hükümleri uygulanır. Ecrimisilde ise 6183 sayılı kanun uygulanır.

5- Kira nedeni ile oluşan uyuşmazlıklar için adli yargıya gidilirken ecrimisilde idari yargıya gidilir.

Ecrimisil davası nerede açılır?

Taşınmazın bulunduğu yer Mahkemesinde açılan bu davalar 5 yıllık zamanaşımına bağlı.