Ekonomik Güven Endeksi yılın zirvesinden uzaklaşıyor

Ekim ayında Ekonomik Güven Endeksi, hizmet ve perakende sektörleri ile tüketici güven endekslerindeki negatif eğilim ile 101.4 puana geriledi. Endeks Ağustos ayında 106 puan ile yılın zirvesine ulaşmıştı

Ekonomik Güven Endeksi yılın zirvesinden uzaklaşıyor

Ekim 2017 döneminde Ekonomik Güven Endeksi, geçen aya kıyasla yüzde 1.5 oranında kayıp yaşadı. Eylül ayında 103 değerinde yer alan endeks böylece 101.4'e geriledi. Bu düşüşte, hizmet, perakende ticaret ve tüketici güven endekslerindeki negatif eğilim etkili oldu. Ekonomik Güven Endeksi böylece, iyimser seviyedeki yerini de korumuş oldu. 

İnşaat ve reel sektör güven endeksinde olumlu etki

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün yayımlanan Ekim 2017 dönemine ait Ekonomik Güven Endeksi verilerinde Eylül ayına kıyasla yaşanan düşüşün sınırlı kalmasında ise Reel Sektör-İmalat Sanayii ve İnşaat Sektörü Güven Endeksi'ndeki olumlu eğilimin rol oynadığı gözüktü. Eylül ayında 103 puan değeinden 101.4'e düşüşte tüketici güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi ve perakende ticaret sektörü güven endeksindeki gerileme ve inşaat sektörü ile reel sektörlerindeki artışa ilişkin olarak şu veriler paylaşıldı:

- Ekonomik Güven Endeksi: Eylül ayında 103 değerinde bulunan Ekonomik Güven Endeksi yüzde 1.5 oranında düşüşle 101.4'e geriledi.
- Tüketici Güven Endeksi: Ekim 2017 döneminde negatif eğilim gösteren Tüketici Güven Endeksi 67.3 seviyesinde ölçüldü. Endeksi kötümser düzeyde yer almaya devam etti.
- Hizmet Sektörü Güven Endeksi: Ekim 2017'de 101.1 değerine düşmesine karşın iyimser seviyedeki yerini korudu.
- Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi: Ekim ayında 104 puana gerileyen endeks, iyimser düzeydeki yerini korumayı sürdürdü. 
- Reel Kesim-İmalat: Reel sektör 2017 yılı Ekim ayında 112.2 değerin yükseldi ve iyimser düzeydeki yerini korudu. Reel sektör tüm sektörel güven kategorileri içinde en yüksek düzeyde konumlandı.
- İnşaat Sektörü Güven Endeksi: Eylül - Ekim kıyaslamaları açısından pozitif gelişim gösteren iki sektörden biri olan İnşaat Güven Endeksi ise 84.2 seviyesine ulaştı. Bu yükselişe karşın inşaat sektörü kötümserlik düzeyindeki konumunu sürdürmüş oldu. 

Ekonomik Güven Endeksi zirveden uzaklaşıyor

Ekonomik Güven Endeksi Ağustos ayında 106 puan ile yılın en yüksek düzeyine ulaşmış, Ancak Eylül ayının ardından Ekim'de yaşanan gerileme ile bu seviyeden uzaklaşmaya başlamıştı. Eylül 2017 döneminde kayıp yüzde 3, Ekim ayında ise yüzde 1.5 olarak ölçülmüştü. Böylece Ağustos-Eylül-Ekim döneminde Ekonomik Güven Endeksi 106 puandan 101.4'e gerilemiş oldu. 

Ekonomik Güven Endeksi nasıl belirleniyor?

Ülke ekonomisini belirleyen tüketici ve üreticilerin genel ekonomik durumuna ilişkin değerlendirme, eğilim ve beklentilerini özetleyen bileşik endeks niteliği taşıyan Ekonomik Güven Endeksi, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arıdırılmış, reel sektör, hizmet sektörü, perakende ticaret sektörü ve inşaat sektörüne ait alt endekslerine ilişkin değerlendirmelerden hareketle oluşturuluyor. Endeksin 100'ün üzerinde bulunması ekonomik duruma ilişkin iyimserliği temsil ediyor.