Ekonomik Güven Endeksi'nde iyimserlik güçleniyor

Temmuz ayında 103.4 ile yılın en yüksek değerine ulaşan Ekonomik Güven Endeksi, Ağustos ayında daha da güçlendi. Endeks, yüzde 2.5 oranında artarak 106 puana ulaştı.

Ekonomik Güven Endeksi'nde iyimserlik güçleniyor

Ekonomik Güven Endeksi, iyimser düzey olarak kabul edilen 100 puanın üzerindeki konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Temmuz ayında 103.4 puan ile yılın en yüksek seviyesine ulaşan Ekonomik Güven Endeksi, Ağustos ayında iyimser düzeydeki konumunu güçlendirdi.

Ekonomik Güven Endeksi yılın en yüksek düzeyinde

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Ağustos 2017 dönemine ait Ekonomik Güven Endeksi, bu dönemde Temmuz ayına kıyasla yüzde 2.5 oranında artış yaşandığına işaret etti. Temmuz ayında 103.4 ile yılın en yüksek değerine ulaşan endeks, böylece Ağustos ayında 106 puan oldu. Ekonomik Güven Endeksi'ndeki artışta sektörel güven endekslerindeki iyileşme önemli bir rol oynadı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada Ekonomik Güven Endeksi'ndeki artışın, inşaat sektörü, hizmet sektörü, reel sektör-imalat ve perakende ticaret sektöründeki iyileşmelerden kaynaklandığına dikkat çekildi.

İnşaat ve diğer sektörlerin katkısı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçen hafta içinde açıklanan Ağustos 2017 dönemine ait Sektörel Güven Endeksleri, inşaat sektörü dışındaki tüm sektörlerde iyimser düzeyde seyri sürdüğüne işaret etmişti. İnşaat sektörü güven endeksindeki iyileşme ise son bir ayda yüzde 3.3 seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ayında 85.5 oranında olan inşaat sektörü güven endeksi, bu artışla birlikte iyimser düzeye bir adım daha atmış oldu. Ekonomik Güven Endeksi'ndeki artışa pozitif katkı yapan inşaat sektörüne ait güven endeksi 88.3 değerine ulaşmıştı. Diğer sektörlerin katkısı ise şu şekilde gerçekleşti:

- Reel kesim-imalat sanayi güven endeksi: 110.2 değerine yükseldi
- Hizmet sektörü güven endeksi: 105.4 değerine yükseldi
- Perakende ticaret sektörü güven endeksi. 108.5 değerine yükseldi
- Bu dönemde tüketici güven endeksinde ise 71.1 değerine düşüş saptandı

Ekonomik Güven Endeksi nedir?

Ekonomik Güven Endeksi, üretici ve tüketicilerin genel ekonomik durumla ilgili eğilim, beklenti ve değerlendirmelerinden hareketle oluşturulan bileşik bir endeks niteliği taşıyor. Bu bileşik endekte tüketici güven ve mevsim etkilerinden arındırılmış sektörlere ait güven endeksleri belirleyici bir rol oynuyor. Bu sektörler ise, inşaat, reel kesim, hizmet ve perakende ticaret işkolları olarak belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan verilerde Ekonomik Güven Endeksi'nin 100 puanın üzerinde bulunması, genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100 puandan küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği işaret ediyor.