Emlakçı komisyon ücretleri 2014!

Emlakçı komisyon ücretleri hakkında tüm bilgilere haberimiz detayından ulaşabilirsiniz

Emlakçı komisyon ücretleri 2014!

Emlakçı; taşınmaz malların satışının gerçekleşmesi için kullanılan bir aracıdır. Verdiği bu hizmet karşılığında bir ücret alır. Bu ücrete emlakçı komisyonu denir. Emlakçı komisyon ücreti taşınmazın satış bedeli üzerinden hesaplanır.

Kafaları en çok karıştıran konulardan biri olan emlakçı komisyonu ücreti nereye, kime, ne kadar ödenir şeklinde konuşulmaktadır. Emlakçı komisyon ücreti taşınmazın satış bedelinin yüzde 3’ü üzerinden hesaplanır. Buna göre, örneğin 300 bin TL’ye satılan bir konut için emlakçının aldığı komisyon 9 bin TL oluyor.

Emlakçı komisyonu ücreti kim ödüyor?
Emlakçı komisyonu ücreti kimin ödediği de tartışılan konulardan biri. Buna göre açıklayacak olur ise; emlakçı komisyonu ücreti ödemeleri alıcının ve satıcının ayrı ayrı ödemesidir. Yani alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 3'er komisyon alması gereken emlakçılar, bu tutarı yalnızca alıcıdan alıyor.

Emlakçı komisyonunu bir örnekle açıklarsak eğer;
Gayrimenkulün 200 bin TL'ye satıldığını varsayalım. Bu durumda emlakçının alacağı komisyon, satış bedelinin yüzde 3'ü yani 6 bin TL olur.

Emlakçı komisyon ücreti için nasıl bir hakkı vardır?
Emlakçı ile müşteri arasındaki en önemli uyuşmazlıklardan biri olarak bilinen emlakçı komisyon ücreti vermek istemeyen müşteriler olduğu gibi, bunun için sözleşmeye aykırı olarak almak istediği evi, emlakçıya rağmen ev sahibini bularak atlatmakta ve evi almaktadır. Emlakçıların hakkı olan emlakçı komisyon ücreti için dava açılabilir. Böyle bir durumda emlakçı geçerli bir komisyon ücreti sözleşmesi imzaladığı oranda istediği sonuca ulaşacaktır.

Emlakçı A Müşterisi B ile sözleşmeyi imzalar. Müşteri B, mal sahibini bularak daireyi satın alır. Emlakçı bunun üzerine sözleşmeye dayanarak, komisyon ücretini alamadığı için dava açar.

Söz konusu emlakçı komisyonu ücreti davasında alınan kararlardan biri şu şekilde emsal oluşturabilir:
Emlak Komisyoncusu, akde aracılık ettiği halde Komisyon ücretini tahsil edemediğini, bu ücretin tahsili amacı ile davalı aleyhine icra takibi yaptıklarını, davalının da bu takibe itirazda bulunduğunu beyan ederek, itirazın iptali ile yüzde 40 inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

davalı: Savunmasında, davacının Komisyonculuk görevini yerine getirmediği için ücrete hak kazanamayacağını ifade etmiştir.