Emlakçı sertifikası nasıl alınır?

Adım adım ‘emlakçı sertifikası nasıl alınır’ sorusunu haberimizde yanıtlıyoruz.

Emlakçı sertifikası nasıl alınır?

Emlakçılık sertifikası almaya niyetiniz varsa, 'emlakçı setifikası nasıl alınır' sorusunun yanıtını da merak diyorsunuz demektir. Öncelikli olarak Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu'na yani TEMFED'e başvurmanız şart. Tabii istenilen belgeleri temin ederek. Akabinde sertifika programlarına katılarak, TEMFED'den emlakçı sertifikası alabilirsiniz.

Emlakçı sertifikası için uygulanan sertifika programlarına kayıt şartları ise şöyle;

· 18 yaşını doldurmuş olmak,

· En az lise mezunu olmak. Ancak Emlak Müşavirliği (Danışmanlık, Komisyonculuk) mesleğini bilfiil yürüttüğünü resmî olarak belgelendirenlerde bu şart aranmaz.

a. Internet Tabanlı Emlakçılık Sertifika Programları – Kayıt Tarihleri ve Ön Kayıt

· Kayıtlar yıl boyunca devam etmektedir. Sertifika programına kaydolma hakkını kazanan adayların ön kayıtları yıl içinde kesintisiz olarak alınır. Her kurs başlangıcı kesin kayıt yapılmak suretiyle devam eder.

· Her iki programa kayıt için Gerekli belgeler, Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Emlak Akademisi İktisadi İşletmesi GMK Bulvarı 122-7 Maltepe/ANKARA adresine gönderilmek zorundadır.

b. Internet Tabanlı Emlakçılık Sertifika Programları – Kesin Kayıt

· Her kurs başlangıcı kesin kayıtların yapılabilmesi için kursiyerlerin; başvuru koşulları ve kayıt için gerekli belgeler bölümünde belirtilen belgeleri eksiksiz olarak Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Emlak Akademisi İktisadi İşletmesi'ne teslim etmeleri, ve Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Emlak Akademisi İktisadi İşletmesi ile MEB tarafından belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.

c. Internet Tabanlı Emlakçılık Sertifika Programları – Kayıt Silme

Hangi durumlarda kayıt silinir:

· Azami öğrenim süresi sonunda sorumlu olduğu sertifika programında geçerli mazeretine istinaden verilen ek sınav hakkı da dahil 4(dört) sınav hakkını kullandıktan sonra başarısız olan kursiyerlerin kaydı MEB kararı ile silinir. Kursiyerlerin uyması gereken disiplin kurallarına aykırı hareketlerden dolayı MEB ve Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonunun yetkili kurullarının alacağı öğrenim hakkına son verilmesi kararıyla kaydı silinir. Kaydı silinen kursiyer herhangi bir hak talep edemez.

d. Internet Tabanlı Emlakçılık Sertifika Programları – Kayıt Yenileme İşlemleri

· Herhangi bir sebepten dolayı kaydı silinenler Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Emlak Akademisi İktisadi İşletmesi ile MEB tarafından belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirerek tekrar ilgili sertifikasyon programına kayıt yaptırabilirler.
Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Danışmanı (Mortgage Broker'liği) sertifika programı ile ise; ülke düzeyinde gayrimenkullerin yatırım amacına göre niteliğini ve uygunluğunu araştırma, ilgili mevzuat ve kanunlar hakkında yatırımcıya bilgi veren, konut finansmanına yönelik yatırımcı adına sabit ve değişken faizli ipotek kredileri, kredi maliyetleri, kredi tahsis ücretleri, erken ödeme cezaları, alternatif konut finansman ürünleri gibi konularda araştırma yapan ve en uygun imkânlar hakkında kişi ve kuruluşlara bilgi ve destek sunan bu konularda danışmanlık hizmeti veren kişiler yetiştirmek. Sertifa programlarına katıldıktan sonra belge alabilmeniz için gerekli belgeler şunlardır;

* TC uruklu adaylar

1. Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Müdürlüğüne hitaben kursa kayıt olma isteğini belirten dilekçe,

2. Öğrenim belgesinin onaylı fotokopisi,

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4. Yeni çekilmiş 4.5×6 cm boyutlarında 2 adet vesikalık fotoğraf,

5. Banka dekontu.

* Yabancı Uyruklu adaylar

1.Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Müdürlüğüne hitaben kursa kayıt olma isteğini belirten dilekçe.

2.Öğrenim belgesi; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından alınmış denklil belgesi

3.Noterden onaylı pasaport örneği

4.Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutlarında 2 adet vesikalık fotoğraf

5.Banka dekontu.