Emsal nedir nasıl hesaplanır?

Emsal; bir arsa üzerinde yapılabilir maksimum inşaat alanının parsel alanına oranıdır. Emsal hesaplamasına da haberimiz içeriğinden ulaşabilirsiniz

Emsal nedir nasıl hesaplanır?

Bir arsa üzerinde yapılabilir maksimum inşaat alanının parsel alanına oranına emsal denilmektedir.

Emsal nedir?
Emsal bir arsa üzerinde yapılabilir maksimum inşaat alanının parsel alanına oranıdır. 35 bin metrekarelik arsası varsa ve buraya toplam 150 bin metrekarelik bina yapabiliyorsa; emsali 5'tir.
Emsal; var olan alanların toplamını, arsa ya da arazinin toplam alanına bölerek bulunmaktadır. Gayrimenkul ve inşaat sektöründe kafa karıştıran ve birçok soruna sebep olan emsal oranı; adaya, paftaya ve parselin büyüklüğüne göre hesaplanmaktadır.

Emsal hesaplamaya nereler dahil edilmez?
1. Bodrum katlar dâhil 20 katı geçmeyen konut binalarında kat şeklinde düzenlenmemek şartıyla yapı inşaat alanının yüzde 5 ini aşmayan kısmı,
2. İç bahçe,
3. İBB İmar Yönetmeliği'nin 2.04.17 maddesinde tanımlanan kat bahçelerinin ait olduğu kat alanının yüzde 10'unu geçmeyen bölümü,
4. Işıklık ve hava bacaları ve havuz, havuza ait denge havuzu ve tamamı toprak altında kalan teknik birimler,
5. Ticari amacı olmayan ve yapının kendi ihtiyacı için otopark olarak kullanılan bodrum katlar,
6. Asansör boşluğu ile kalorifer dairesi,
7. 60 metrekareyi geçmeyen kapıcı dairesi ve su deposu.

Emsal kira artışı nedir?
Yapının bulunduğu bölgede yatırım amaçlı alışveriş merkezi, büyük konut projeleri ya da ulaşıma araçlarının yapının olduğu bölgeye gelmesi gibi durumlarda yapının emsalinde bir artış gerçekleşebilir. Yani; yan yana olan iki bina arasında bu tür durumlar göz önünde tutularak emsal artışına sebep olur.

Emsal kira bedeli nasıl hesaplanır?
Özel merciler ya da mahkemelerce tespit edilen kira ya da Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenen vergi değerinin yüzde 5'idir.
Emsal kira bedeli şu şekilde hesaplanır: Bir apartman dairesinin rayiç bedeli (vergi değeri) 100.000 TL dir. Bu daire yıllık 3.000 TL'ye kiraya verilmiştir. Bu durumda dairenin emsal kira bedeli (100.000 TL x %5) = 5.000 TL olup, beyanda bu tutarın dikkate alınması gerekecektir.

Emsal kira bedelinin uygulandığı ve uygulanmadığı alanlar mevcuttur. Şöyle ki;

Uygulandığı alanlar
Kiraya verilen taşınmazların kira bedellerinin emsal kira bedelinden düşük olması durumunda.
Bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması durumlarında.

Uygulanmadığı alanlar
Boş kalan gayrimenkullerin korunmaları amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması durumunda.
Binaların mal sahiplerinin veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi durumunda emsal kira bedeli uygulanmaz.
Mal sahibi ile birlikte akrabalarında aynı evde veya dairede ikamet etmesi durumunda.
Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda da emsal kira bedeli uygulanmaz.