Enerji kimlik belgesi nedir?

Bina sahiplerinin 2017 yılı sonuna kadar almaları gereken enerji kimlik belgesi nedir? İşte yanıtı...

Enerji kimlik belgesi nedir?

Enerji kimlik belgesi edinme zorunluluğunda bugüne kadar oldukça az başvuru yapıldı. Bu belgeye sahip olan bina sayısı 350 bin 12'yi bulmuş olmasına rağmen sonuç toplam yapı stokunun yüzde 5'inin altında bir düzeyde kaldı. Bu süreçte merak edilen sorulardan olan enerji kimlik belgesi nedir, nasıl alınır? sorularını sizler için yanıtladık...

Enerji kimlik belgesi nedir?
Enerji kimlik belgesi, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılmış olan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre, binalarda enerji ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, israfın önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve enerji sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. 

Beyaz eşyalardaki enerji sınıflandırması, enerji kimlik belgesi ile birlikte binalar içinde geçerli olacak. A'dan G'ye kadar yapılacak olan sınıflandırmalara göre, A sınıfı en verimli seviye, G sınıfı ise en düşük verimli seviye olarak belirtilecek. 

 

Enerji kimlik belgesi nedir?

 

Enerji kimlik belgesi nasıl alınır?
Enerji kimlik belgesine göre, yapılacak olan binaların C sınıfı olarak şekilde tasarlanması gerekiyor. C sınıfından düşük olan binaların kanunen iskan ruhsatı alamıyor. Mevcut binaların ise enerji kimlik belgesi alabilmesi için son gün 2 Mayıs 2017. Enerji kimlik belgesinin binanın tamamı için hazırlanması gerekiyor. Bu belgeyi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanacak ve ilgili idarece onaylanacak. Enerji kimlik belgesi düzenleme yetkisi ise, mevcut binalar için Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olan Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketlerinden alınaca. 01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar için ise enerji kimlik belgesi uzmanı olan proje müelliflerince düzenlenerek ilgili belediyeye verilecek. Bu belgenin bir nüshası bina sahibi, yönetici ya da yönetim kurulu tarafından muhafaza edilecek, bir nüshası ise bina girişinde görülebilecek bir yere asılacak.