Ev satışında vergi muafiyetine son

Üç yıldır meclis gündeminde bulunan "Gelir Vergisi Kanun Tasarısının" yasalaşması halinde gayrimenkullerini 5 yılın sonunda elinden çıkaranlara sunulan vergi istisnasına son veriliyor.

Ev satışında vergi muafiyetine son

Halen Türkiye Büyük Meclisi'nde beklemekte olan "Gelir Vergisi Kanun Tasarısı"nın yasalaşması halinde 5 yıldan fazla süre bir gayrimenkule sahip olup, bu sürenin sonunda satışını gerçekleştiren kişilere tanınan  vergi muafiyetine son verilecek. Kanunun şu andaki haliyle gayrimenkulün sahibi olan kişi, bugün  sahip olduğu bir gayrimenkul 5 sene içerisinde  ne değer kazanırsa kazansın vergi ödemiyordu. Ancak tasarıda düşünülen değişiklikle bu imiyaz ortadan kalkmış olacak.

Kazanca uygun vergilendirme yöntemi
Yeni tasarı ile gayrimenkulün değer artışı ile sağlanan kazancı vergilendirilmesini ön görüyor. Bu göre satıştan elde edilen kazancın vergi oranı, gayrimenkulün elde tutulduğu yıla göre kademeli biçimde düşüş gösterecek. Yürürlükte olan yasaya göre gayrimenkule 5 yıl süre ile sahip olan kişi bunları sattığında vergi ödemiyor; bu sürede yaptığı satışta da alış ve satış arasındaki farkın tamamı vergiye tabi oluyordu.

Yeni tasarı ise mevcut yasanın gayrimenkul satışında var olan vergiden istisna olma halini bütünüyle sonlandırıyor. Buna göre fiilen oturulan konut dışında gayrimenkul edinin ve gayrimenkulü elden çıkaran herkes vergiye tabi olacak. 

İstisnalar hangi koşullarda sağlanacak
Yeni tasarıya göre belli kazançlarda istisna uygulanacak. Bu istisnaların başında ise ikamet amacıyla satın alınan ve fiilen ikamet edilen "tek konutun" elden çıkarılması durumunda geçerli olacak. Ayrıca arsa payının devri sonucu tek konut alan arsa sahipleri de arsa payının devri sonucu ortaya çıkan değer artış kazançlarında istisna hakkı kazanacak. Benzer bir durum, oturacağı konutu elde etmek amacıyla kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile arsasının müehhitlere devri durumunda da geçerli olacak.