Faciaya komşu maden sebep oldu

18 işçinin mahsur kaldığı madende incelemelerde bulunan Maden Mühendisleri Odası, faciaya komşu madende biriken suyun neden olduğunu açıkladı

Faciaya komşu maden sebep oldu

18 işçinin mahsur kaldığı madende incelemelerde bulunan Maden Mühendisleri Odası, faciaya komşu madende biriken suyun neden olduğunu açıkladı. Radikal'den İdris Emen'in haberine göre, Oda tarafından yapılan inceleme raporunda, madeni basan suyun aynı sahada daha önce üretim yapan ve zamanla kapatılan madende biriken suyun neden olduğunu söyledi.

Plansız şekilde üretim yapılıyor
Hazırladığı raporda facianın meydana geldiği aland üç farklı maden ocağının birbirinden habersiz ve plansız şekilde üretim yaptığına dikkat çeken Oda heyeti, ocakta üç vardiya halinde çalışımakta olduğunu, kaza anında ocakta bulunan 26 kişiden 8'ininkendi imkanlarıyla dışarı çıktığını, 18 işçinin de mahsur kaldığını söyledi. Raporda ayrıca şu ayrıntılara dikkat çekildi:

- Ocakta çalışan işçiler ağırlıklı olarak çevre köylerden istihdam ediliyor. İşçiler sendikasız ve düşük ücretle çalıştırılıyor

- 778 kotunda yapılan çalışmalar sırasında sabah 08.00-16.00 vardiyasında saat 12.15 civarında meydana geldi.

- Kazanın meydana geldiği sahada 3 ayrı firma tarafından aynı anda dodivans yönteim ile üretim yapılıyor.

- Geçmiş yıllarda ocağın mücavir alanında üretim yapılmış ve eski imalat olarak adlandırılan bu üretim alanlarında biriken sular ocak içerisine deşarj olmuştur.

- Şu andaki su seviyesi ocakta mahsur kalan işçilerin bulunduğu seviyenin üzerindedir.

Oda hangi konularda düzenleme istedi?
Sonuç bölümünde benzer kazaların yaşanmaması için rodövans ve taşeronlaşma uygulamaları acilen iptal edilmesini; madenlerin kamu yararı öncelikli olarak mühendislik bilim ve tekniğine, ölçek ekonomisine ve havza madenciliğine uygun şekilde yapılmasını öneren Maden Mühendisleri Odası ayrıca ucuz işgücüne dayalı ve örgütlenmeyi engelleyen çalışma anlayışının terk edilmesi gerektiğini söyledi. Oda'nın raporunda: ' İSG‘ye ilişkin kararların alınmasında, üniversiteler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının (TTB, TMMOB) görüşlerini alınmalı, ulusal düzeyde karar alma mekanizmasında çoğunluğu emek örgütlerinin oluşturduğu bir yapı oluşturulmalıdır.' ifadelerine yer verildi.