Fatih Belediyesi'nden Tarihi Yarımada haberine yanıt

Yurt Gazetesi'nin 29 Eylül tarihli sayısında yer alan ve Sultanahmet meydanı gibi tarihi semtlere rezidans yapımına onay veren düzenlemeye imza atıldığı yönündeki haberlere Fatih Belediyesi'nden itiraz geldi

Fatih Belediyesi'nden Tarihi Yarımada haberine yanıt

29 Eylül tarihli Yurt Gazetesi'nde yer alan "Tarihi yarımada silüetine TÜRGEV'den son hançer" başlıklı habere Fatih Belediyesi'nden itiraz geldi. Fatih Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, haberde geçen  yeni 16/9'lara meydan verileceği ifadesinin gerçek dışı olduğu belirtilerek:

"Plan notlarında ‘eski eser komşuluğunda yapılacak uygulamalarda yapı yüksekliği, tarihi eserin saçak kotunu geçemez’ denilmektedir. Burada bahsedilen husus sivil mimarlık örneği yapılar için geçerli olup anıt eserleri kapsamamaktadır. " ifadelerine yer verildi. 

Fatih Belediyesi'nden Tarihi Yarımada haberine yanıt

Sit alanlarına çok katlı bina yapımı mümkün mü?
Yurt Gazetesi'nden yer alan Hakan Akpınar imzalı haberde, Fatih Belediye Başkanı ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Demir'in tarihi dokuya yönelik saldırılarının bitmediği ifadelerine yer verilmiş ve Korunması Gerekli Kültür Varlıkları Envanteri'nde yer alan taşınmaz çevrelerindeki bina yüksekliklerinin kaldırılması kararına varıldığı iddia edilmişti. Habere göre, yeni komisyon, "Anıt eser ve görsel çevre komşuluğundaki" yapılardaki kat yüksekliği sınırlamasını 5 kata kadar çıkararak, Ayasofya ve Sultanahmet gibi yüksek yapıların çevresindeki yapı yüksekliğindeki saçak kotu doğrultusunda yeni bir uygulamaya gidilebileceğini onaylamıştı. Haberde ayrıca, yeni kararla birlikte Sultanahmet'e rezidans yapımının önü açılmış ve yer altı çalışmalarında ise arkeolojik kazılarda sismik tarama yeterli olacak hale getirilmişti. 

Fatih Belediyesi'nden açıklama: Kurullar ve yasalar var
Söz konusu haberle ilgili yaptığı açıklamada "Tarihi Yarımada'daki tüm tarihi eser ve komşuluklarındaki uygulamalarda Koruma Kurulu'nun yetkili olduğunu ve imar planları ve yapılaşmayla ilgili tüm kararların bu kurulun onayına bağlı olduğunu belirten Fatih Belediyesi, Sultanahmet ve Ayasofya'nın 1. Derece Koruma Bölgesinde kaldığını vurguladı. 

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anıt eserleri çevreleyen alanlarda yapı dahi yapılamamaktadır. Bu plan notu 2 ve 3 katı geçmeyen sivil mimarlık örneği yapıların korunmasına yönelik hazırlanmıştır."