Berlin'in savaş sonrası konutları

Berlin kentinin oluşmasında ve gelişmesinde sanayi devriminin belirgin etkileri görülüyor. Tabi ki pek çok kent gibi Berlin'in gelişimi de süreklilik gösteriyor ve kesin sınırların çizilmesi zor oluyor. Sanayi devrimi kırdan ve özelllikle de doğu ülkelerinden göçün başladığı ve buna bağlı olarak konut talebinin ve arsa ihtiyacının hızla arttığı bir dönem. Bu yüzden kentsel gelişime bir düzen verme gereksinimi ortaya çıktı.

Berlin'in savaş sonrası konutları
Benzer Galeriler