Gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Gelir vergisi nasıl hesaplanır? Gelir vergisi hesaplama örneği, Gelir Vergisi hesaplama bilgisine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz

Gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Gelir vergisine gerçek kişiler tabidir. Gerçek kişinin takvim içerisinde elde ettiği geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisi; ticari kazanç, zirai kazanç, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç iratları üzerinden hesaplanır. Gelir vergisi nasıl hesaplanır? aşağıdaki örnekten yararlanabilirsiniz. 

Gelir Vergisi nasıl hesaplanır? 
Bora Kaya, dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu 2013 yılında 15.000 TL kira geliri elde ettiğini varsayalım. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiş olup, bu konut ile ilgili gerçek giderleri toplamı 4.000 TL'dir. (Gerçek gider usulünü seçen mükellefler, vergiden istisna edilen kısma isabet eden giderleri hasılatlarından gider olarak indiremeyecekler, sadece vergiye tabi hasılata isabet eden giderleri indirebileceklerdir. Bunun için toplam gider tutarının vergiye tabi hasılata isabet eden kısmının hesaplanması gerekir. Vergiye tabi hasılata isabet eden gider aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.)
Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat – Konut Kira Geliri İstisnası = 15.000 – 3.000 = 12.000 TL
İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat
Toplam Hasılat = 4.000 x 12.000= 3.200 TL
15.000 TL Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Gayrisafi İrat Toplamı 15.000 TL
Vergiden İstisna Tutar 3.000 TL
Kalan (15.000 – 3.000) 12.000 TL
İndirilebilecek Gerçek Gider Tutarı 3.200 TL
Vergiye Tabi Gelir (12.000 – 3.200) 8.800 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi 1.320 TL
Damga Vergisi 39,65 TL