Gençler İstanbul’u yeni baştan planlıyor

Marmara Bölgesi’ni sarsan 1999 depreminin 15’inci yılında Kentsel Vizyon Platformu, İstanbul’un 39 ilçesinin mekansal strateji planlarını hazırlayacak. Mimarlık, şehir planlama, sosyoloji gibi alanlardan gönüllü gençlerin çalışmasıyla hazırlanan planlar kamu ve özel sektör temsilcilerine tartıştırılacak

Gençler İstanbul’u yeni baştan planlıyor

16 Ağustos 2014 / Posta Gazetesi

Mega kent İstanbul, yapı stokundan, ulaşımına, sosyal alanlarından, yeşil alanlarına kadar kırmızı alarm veriyor. 15 yıl önce yaşanan Marmara depreminden de pek ders alınmış görünmüyor. Başta İstanbul olmak üzere tün kentlerin yeniden yapılandırılma ihtiyacı ortada duruyor. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ve Kentsel Strateji Kurucu Ortağı Şehir Plancısı Faruk Göksu tarafından kurulan Kentsel Vizyon Platformu, bu ihtiyaca farklı bir bakış açısıyla yanıt üretmeyi hedefliyor. Daha önce ‘81 Kent 81 Vizyon’ başlıklı çalışmayla 81 kentin stratejik planlarını oluşturan platform, şimdi de İstanbul’u yeni baştan planlamak ve İstanbul için B planı oluşturmak için kolları sıvadı. İstanbul’un 39 ilçesini kapsayacak çalışmanın ismi ise ‘39Kent1İstanbul olarak’ açıklandı.


Dayanıklı kentler tartışılacak
Proje koordinatörü Şehir Plancısı Sıla Akalp, ‘39Kent1İstanbul’ programının temel amacını, kentlerin gelişim ve dönüşüm stratejilerini belirleyecek  ‘Mekânsal Strateji Planı’  hazırlamanın yanı sıra, yapı ve yaşam kalitesi riskini en aza indirecek  ‘Dayanıklı Kentler’ yaklaşımını tartışmaya açmak olarak özetliyor. Koordinatör Gökçe Aksoylar ise,  ‘39Kent1İstanbul’ programı kapsamında her biri Anadolu ve Avrupa kentlerinin birçoğundan daha büyük İstanbul ilçelerinin mekânsal strateji planlarının hazırlanacağını belirterek, yeni dönüşüm sürecinde farklılıklar ortaya koyarak, yeni planlama yaklaşımı ve kent modellerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

İmar planı değil, şehir planı
Platform kurucularından Erden Timur, klasik imar planı anlayışı ile kentlerin birbirine benzediğini, kentlerin kimlik ve karakterlerini kaybettiğini belirterek, yeni dönüşüm sürecinde şehir planlaması yaklaşımı ile kentlerin mekânsal strateji planları ile tasarım rehberlerinin hazırlanması gerektiğini ifade etti. Projede 39 çalışma grubunun oluşturulacağını, her grupta en az bir mimar ve bir şehir plancısının yer alacağını kaydeden Erden Timur,  “Bu proje ile aynı zamanda Türkiye’ye kent stratejistleri yetiştiriyoruz. Sosyoloji, mimarlık, şehir planlama vb. alanlarda okuyan ya da çalışan genç arkadaşlarımızı bu çalışmaya katılmaya çağırıyorum” dedi.

Ulaşılabilir hedefler
4 Haziran 2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin, kent yönetimlerinin mekânsal strateji ve eylem planlarının hazırlanmasını zorunlu kıldığını vurgulayan Faruk
Göksu,  “İstanbul ilçeleri için yapılacak bu çalışmalar,  tüm kentler için örnek teşkil edecek ve ulusal mekânsal strateji planı hazırlama sürecine katkı sağlayacak” dedi.

Sırada B planı ve rehber var

Faruk Göksu, bu çalışmanın hemen ardından bir adım daha atarak bazı kentlerin B Planı özelliğini taşıyacak stratejik Mastır Planlarını hazırlayarak, 3 boyutlu gösterimlerle strateji ve mekan ilişkisini kurgulamayı amaçladıklarını anlattı. Tasarım Rehberleri ile uyumlu bina, yaşayan sokak ve ‘Bizim Mahalle’ ölçeğinde belediyeleri, yatırımcıları ve tasarımcıları yönlendirecek tasarım ilkeleri ve kodlarının  ortaya konulacağını belirten Göksu, “81Kent81Vizyon programı çerçevesinde üretilen ‘Vizyon Planları’ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Valilikler, Belediye başkanları, Sanayi ve Ticaret Odaları ile bölge kalkınma ajanslarına ve üniversitelere gönderildi. Eylül ayında ise ‘7Bölge7Kent Çalıştayları’nda planların geniş katılımcı ortamlarda tartışmaya açılacak” diye konuştu