Gezi protestoları gayrimenkul sektörü için bir uyarı

Gürallar Yapı Genel Müdürü Evrim Karayel, Gezi Parkı protestolarının, gayrimenkul sektörüne yeni görevler çıkarttığı söyledi.

Gezi protestoları gayrimenkul sektörü için bir uyarı

28 Haziran 2013 / Bülent Yoldaş / Posta Gazetesi

Gürallar Yapı Genel Müdürü Evrim Karayel, Gezi Parkı protestolarının, gayrimenkul sektörüne yeni görevler çıkarttığı söyledi.  “Protestolar sırasında dile getirilen taleplerden bir kısmının gayrimenkul sektörüne üzerinde düşünülmesi ve çözüm getirilmesi gereken kimi görevler koyduğunu belirten Karayel,  “Çoğunluğu genç ve tüketim alışkanlığı yüksek bir kesim, yaşadığı kentte yeşile, kültür ve sanata, sosyal alanlara daha fazla yer ayrılmasını istemekte ve bu taleplerini ısrarla dile getirmektedir” dedi. Karayel, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gayrimenkul sektörü artık her zamankinden daha fazla çevre, temiz enerji, doğal alanların korunması, kültürel ve sosyal alanların yaratılması gibi kavramları göz önüne almak zorundadır. Bu yalnız gayrimenkul sektörünün sosyal sorumluluğu değil aynı zamanda tüketici tercihlerinin belirlediği bir zorunluluktur.” Karayel, projeleri tasarlarken salt barınma ihtiyacını gözetmek, havuz yapmak, çocuk oyun alanları yerleştirmek, alışveriş ihtiyacını karşılayacak yapı elemanları eklemenin yeterli olmadığına dikkat çekerek  “Doğal ve yeşil alanların yoğunluğunu artırmak, temiz enerji kullanımının ve enerji tasarrufunun olanaklarını araştırmak, çevre dostu ve çevreye uyumlu malzemelere yönelmek, bölgemizin sosyal ve kültürel gereksinimlerini gözetmek, sağlıklı ve güvenli yaşama ve çalışma alanları oluşturmak yerel yönetimler kadar gayrimenkul sektörünün de sorumluluğundadır. Son yıllarda Türkiye ekonomisinin gözbebeği haline gelen gayrimenkul sektörünün bu alandaki başarısı, yaşanabilir ve gelecek vadeden kentler yaratmamızı sağlayacaktır.” dedi.