Güçlendirmeyle riskli bina kurtarılabilir mi?

Risk tespiti yapılmış bir bina güçlendirme yapılarak yıkılmaktan kurtarılabilir mi?

Türkiye'nin tamamında ve özellikle büyük şehirlerinde yer alan 40 - 50 yıllık, plansız ve riskli binaların güçlendirilmesi çok da mümkün değil. Binalarımızın yaklaşık yüzde 60'ı plansız projesiz yapılan binalar. Bu binaların normalde statik hesapları 2 - 3 kat olarak yapılmış daha sonra imar durumu değiştikçe üzerine ek katlar çıkılmış. İmar izni verilen bu bölgelere bakıldığında yaklaşık 6 - 7 kata kadar ulaşan bu binalar bu ağırlığı taşıyacak durumda değil. Yani bu binaların tamamı depreme dayanıksız binalar olarak duruyor. Kentsel dönüşüm kapsamında riskli bina olarak belirlenen ve yıkılması gereken bu binaların güçlendirmeyle kurtarılması da söz konusu değil. Yüz binadan beş tanesi güçlendirmeyle kurtarılabilecek vaziyette. "Riskli binaları güçlendirmeyle kurtarmak teknik olarak mümkün olmayabilir" diyen Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören, bu noktada zeminin özelliklerinin de önemli olduğunu belirtti. Öngören, "Eğer zeminde sıvılaşma varsa demir ve beton da kalitesini kaybetmiştir. Böyle binaları sadece güçlendirmeyle ayakta tutmak mümkün değil. Güçlendirmeyi daha çok tarihi yapılar için uygun görüyoruz. Tarihi binalar taş binalar olduğu için onları güçlendirmeyle ayakta tutuyoruz. Ama 70 - 80 ve 90'ların teknolojisiyle yapılan normal binalara güçlendirme yapmak hem kaynak israfı hem de can ve mal güvenliğini sağlamaz" diye konuştu.