2014 kira artış oranı nasıl hesaplanır

2014 kira artış oranı nasıl hesaplanır

Gerek 2014 kira artış oranı gerekse ilerleyen yıllardaki kira artış oranlarında hangi rakamlar göz önünde tutulacak? Kiracılar için altın niteliği taşıyan sorunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

2014 kira artış oranı nasıl hesaplanır

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Borçlar Kanunu’na göre, kira zamları enflasyon rakamlarına bağlandı. Yani, kira sözleşmesi dolanlar, kira zam oranlarını her ayın başında açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre hesaplayacaklar.Buna göre, hem 2014 kira artış oranı hem de diğer yıllardaki artışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre olan ÜFE rakamlarına göre belirlenecek.Türk Borçlar Kanunu kira hükümleri 4 Şubat 2011 Cuma günü 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Borçlar Kanunu'nda Dördüncü Bölüm kapsamında Kira ile ilgili hükümler şu şekilde sıralanıyor;DÖRDÜNCÜ BÖLÜMKira SözleşmesiBİRİNCİ AYIRIMGenel HükümlerA. TanımıMADDE 299- Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.B. Kira süresiMADDE 300- Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir.Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılır.C. Kiraya verenin borçlarıI. Teslim borcuMADDE 301- Kiraya veren, kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim etmek ve sözleşme süresince bu durumda bulundurmakla yükümlüdür. Bu hüküm, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı aleyhine değiştirilemez; diğer kira sözleşmelerinde ise, kiracı aleyhine genel işlem koşulları yoluyla bu hükme aykırı düzenleme yapılamaz.II. Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcuMADDE 302- Kiralananla ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklere, aksi kararlaştırılmamış veya kanunda öngörülmemiş ise, kiraya veren katlanır.III. Yan giderlere katlanma borcuMADDE 303- Kiraya veren, kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere, kendisi veya üçüncü kişi tarafından yapılan yan giderlere katlanmakla yükümlüdür.IV. Kiraya verenin kiralananın ayıp...