2b arazileri iade başvuru süresi

2b arazileri iade başvuru süresi

2B arazileri iade başvuru dilekçesi örneği haberimizde yer alıyor.

2b arazileri iade başvuru süresi

2B arazileri iade başvuru dilekçesi örneği arıyorsanız aşağıya bakın; BAŞVURU SAHİBİNİN Adı Soyadı / Unvanı        T.C. Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası     Uyruğu Tebligat Adresi Telefon Numaraları        Varsa Kanuni Temsilcinin Adı, Soyadı / Unvanı ile Adresi ve Telefon Numarası   Taşınmaz Tapu Bilgileri İl             İlçe         Mahalle/Köy     Mevkii/Yöre      Ada Numarası                   Parsel Numarası              Yüzölçümü (m²)               Yukarıda belirttiğim taşınmazın 6292 sayılı Kanun kapsamında tarafıma bedelsiz olarak devredilmesini istiyorum.            İmza:     Tarih: EKLER: 1-            Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanının onaylı örneği, 2-            Vesikalık fotoğraf (3 adet) 3-            Kanuni mirasçılarda mirasçı olduklarını gösterir veraset ilamının onaylı örneği, 4-            Tüzel kişiler adına yapılan başvurularda gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu, temsilcisini, imza sirkülerini gösterir yetki belgesi eklenecektir.    TAŞINMAZA AİT BİLGİLER ( Bu K...