3. köprü bağlantı yolları

3. köprü bağlantı yolları

TMMOB bugün, İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin aldığı "Kuzey Marmara" Otoyolu" kararıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek. Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası temsilcilerinin katılacağı toplantının ana gündemini, söz konusu kararın "projenin" bütününü bağladığı fikri oluşturacak

3. köprü bağlantı yolları

TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin 3. Boğaz Köprüsü projesinin iptalini gündeme getiren kararına ilişkin olarak, bugün bir basın toplantısı yapacak. Basın toplantısına katılacak oda yetkilileri kararın ayrıntılarını tartışacak ve 8. İdare Mahkemesinin kararının kamuoyun yansıtıldığı şekilde "bağlantı yolları" ile ilgili değil, projenin bütününü ilgilendiren bir kapsama sahip olduğunu açıklayacak.  Mahkeme kararı bağlantı yollarını değil, projeyi kapsıyor TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancılar Odası tarafından 8. İdare Mahkemesi'ne açılan davada, heyet, Kuzey Marmara Beykoz Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Geçişi ile Sarıyer İlçesi Rumelifeneri Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Geçişlerine İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği’nin iptaline karar vermişti.  TMMOB, konuyla ilgili olarak ayrıntılı açıklama yapmak üzere basın toplantısı çağrısı yaptı. Bugün Beşiktaş Cihannüma'daki Şehir Plancıları Odası Şubesi'nde gerçekleşecek olan toplantının başlama saati ise 14.00 ...