Apartman yönetmeliği kanunu

Apartman yönetmeliği kanunu

Apartman Yönetmeliği 2015 güncellemelerinin son halini buradan öğrenebilirsiniz

Apartman yönetmeliği kanunu

1. Bölüm GENEL HÜKÜMLER Ana gayrimenkulün Yönetimi Madde 1- Kat mülkiyetine çevrilmiş bulunan , ........... ili, ............ ilçesi,..............mahallesi, ................ sokakta (caddesinde ),.............ada, .................parsel sayılı ve ................ kapı no'lu............... apartmanı; Kanunun emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, Kat Malikleri Kurulunca oy birliği ile kabul edilen bu Yönetim Planına göre yönetilir. Ana gayrimenkulün Bölümleri Madde 2- Ana gayrimenkul ..................bodrum, ......................zemin,..........normal ve ............... teras kattan ibarettir. a)Bodrum Kat: Bu katın caddeye bakan cephesinde .......... adet b)Zemin Kat : Bu katın caddeye bakan cephesinde ........adet dükkan ve arka cephesinde de ........... adet konut vardır.Dükkanların arkasında bulunan depolardan , projesinde (A) harfi ile gösterilen depo ......... no'lu dükkanın, (B) harfi ile gösterilen depo ise ......... no'lu dükkanının eklentisidir. c) Birinci Kat : Bu katta ,.......adet konut vardır. d) Diğer Katlar: Diğer katların her birinde ................ adet konut vardır. e) Teras : Bu katta, ............konut ile ana gayrimenkulün ortak yerlerinden olan teras vardır. Yasaklar Madde 3- Zemin kattaki dükkanlar; oyun salonu , içkili lokanta, birahane, bar ve benzeri yer olarak kullanılamaz. Bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da verilemez. a) Dükkanlarda patlayıcı maddeler satılamaz; akaryakıt veya tüp gaz bayii olarak da kullanılamaz. b) Bu dükkanlarda yanıcı ve parlayıcı maddelerde depolanamaz. c) Bu dükkanlarda gürültü çıkaran, sarsıntı yapan, pis kokular salan işlerde yapılamaz. Dairelerin Kullanım Şekli: Madde 4- Ana gayrimenkulün bütün dairelere konut (mesken) olarak bizzat oturmak veya kiraya veri...