Arnavutköy ihale habipler

Arnavutköy ihale habipler

Arnavutköy Belediyesi Hadımköy'de toplam 11 adet taşınmazı toplam muhammen bedeli 3.300.000.00 TL'den satışa çıkarıyor

Arnavutköy ihale habipler

Arnavutköy Belediyesi Hadımköy'de toplam 11 adet taşınmazı toplam muhammen bedeli 3.300.000.00 TL'den satışa çıkarıyor. Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen ihale Arnavutköy Belediyesi Taşoluk Hizmet Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve şartname uyarınca “Kapalı Teklif Usulü”  artırma suretiyle yapılacak. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler Gerçek Kişiler 1 - İkametgâh belgesi, 2 - Nüfus cüzdan sureti, 3 - Noter tasdikli imza beyannamesi, 4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu, 5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 6 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 7 - Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) Tüzel Kişiler 1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 2 - Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi) 3 - Dernekler için; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu 5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 6 - Ortak girişim olması halinde ...