Bayındırlık birim fiyatları 2015

Bayındırlık birim fiyatları 2015

2015 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklandı. İşte Bayındırlık Birim Fiyatları

Bayındırlık birim fiyatları 2015

16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2015 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dâhil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir. I. SINIF YAPILAR A GRUBU YAPILAR……………………………………………………..…                     110,00 . 3 metre yüksekliğe kadar kagir veya betonarme ihata duvarı                                                            . Basit kümes ve basit tarım yapıları                                                                                                    . Plastik örtülü seralar                 &...