Daire satış sözleşmesi

Daire satış sözleşmesi

Daire Satış Sözleşmesi 2015 yılında oldukça önemli olup, daha çok maketten konut satışı gerçekleştiğinde yapılması önerilmektedir

Daire satış sözleşmesi

Daire satış sözleşmesi, hem alıcı hem de satıcı haklarını gözetmek için yapılmaktadır. Daire satış sözleşmesi alıcı ve satıcı arasında geçmektedir. Daire satış sözleşmesi, satışın gerçekleştiğini kanıtlar durumdadır. Daire satış sözleşmesi noterde hazırlanır ve tapuya şerh edilir. Daire satış sözleşmesi noter dışında da hazırlanır fakat imzalar noterde atılmaktadır. Daire satış sözleşmesi daha çok maketten konut alacakların yapması gerekmektedir. Zira maketten konutların satışlarında geçmişte birçok sorunla karşılaşıldığı için artık maket satışlarında daire satış sözleşmesi yapılma zorunluluğu getirilmiştir. Daire Satış Sözleşmesi Örneği! 1. TARAFLAR İşbu sözleşme, bir taraftan ...............................adres............................ adresinde yerleşik ................SATICI ADI/UNVANI...................... (bundan böyle kısaca “Satıcı” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan  ...................... .adres ...................................... adresinde yerleşik (  ..............ALICI ADI/UNVANI................) (bundan böyle kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde imzalanmıştır. 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu Sözleşme’nin konusu Satıcı’nın maliki olduğu ve adına tescilli, tapunun (...............) ili, (...........................) ilçesi, ...................................... köyü sınırları içinde olan pafta (.........), ada (.........), parsel (.........)’da kayıtlı (............) m2 yüzölçümlü “mesken” niteliğindeki gayrimenkulün (“Gayrimenkul”) Alıcı’ya satışının Satıcı tarafından vaad ve taahhüdü ile Alıcı’nın bu vaad ve taahhüdü kabulünden ibarettir. 3. GAYRİMENKUL’UN SATIŞ BİLGİSİ VE ÖDEME PLANI 3.1. Ga...