Gaziantep büyükşehir belediyesi ihalesi

Gaziantep büyükşehir belediyesi ihalesi

Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait olan 6 adet taşınmaz 22 Şubat 2017 Çarşamba günü ihaleye çıkıyor

Gaziantep büyükşehir belediyesi ihalesi

Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait olan 6 adet taşınmaz 22 Şubat 2017 Çarşamba günü ihaleye çıkıyor.  İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini 250 TL karşılığında Belediye Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.  Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T. Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. A) İÇ ZARF İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir. a) Teklif Mektubu, b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya Kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır. B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. C) DIŞ ZARF Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir. a) Teklif mektubunu içeren İç zarf b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için) e) Türkiye’de...