Kat irtifakında ne tür şartlar aranır

Kat irtifakında ne tür şartlar aranır

Kat İrtifakı ne demek? en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Kat İrtifakı; mülkiyet sahibi olma durumudur

Kat irtifakında ne tür şartlar aranır

Apartman gibi müşterek arazi üzerinde mülkiyet sahibi olma durumuna kat irtifakı denir. Kat İrtifakı ne demek? Sorusuna Emlakwebtv.com ekibi cevap veriyor. Kat İrtifakı ne demek? Yapılacak olan yapının henüz tamamlanmadan bağımsız bölümlere ayrılması sırasında verilen tapu örneğine denir. Mortgage sisteminde bir gayrimenkulün "kredi değerlemesine tabi"-ekspertiz işlemine uygun- olması adına aranan tapu türlerindendir. Kat İrtifakında ne tür şartlar aranır? 1. Yapı tamamlanmamış olmalıdır. 2. Arsa üzerine yapılacak olan yapıda bağımsız bölümleri olması gerekmektedir. 3. Yapının tamamında kat irtifakı olmalıdır. 4. Maliklerin hepsi böyle bir şey talep etmelidir. 5. Kanunda belirtilen belgelerin alınması şarttır. Kat İrtifakı almak için neler yapmak gerek? 1) Dilekçe: Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri ile bu bölümlere, değerleri ile orantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir tüm maliklerce imzalanmış dilekçe. 2) Genel İnşaat Projesi: Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması ve doğruluğunun belediyece (belediye sınırları dışında bayındırlık ve iskan müdürlüğünce) tasdik edilmiş olması gerekir. 3) Bir arsa üzerine birden fazla inşa edilen yapıların her birinin projede ayrı ayrı gösterilmesi ve blok yapılarda, her blok için ayrı proje verilmesi zorunludur. 4) Vaziyet Planı: Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumunu, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Genel inşaat projesinde, vaziyet planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur. 5) Yönetim Planı: Ana gayrimenkulün yönetimini düzenleyen yönetim planının her sayfasının b&uu...