Küçükçekmece safra satılık arsa

Küçükçekmece safra satılık arsa

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Küçükçekmece Safra'daki arsayı 27 milyon 11 bin 600 TL'ye satıyor

Küçükçekmece safra satılık arsa

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: İL: İstanbul İLÇE: Küçükçekmece MAHALLE: Safra MEVKİ: Papaz Köprüsü PARSEL: 3319 YÜZÖLÇÜM: 6160,00 m² VASFI: Tarla TAHMİNİ BEDEL: 27.011.600,00 TL GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 2.701.160,00 TL İMAR DURUMU: Emsal: 1.75, Hmax: serbest, “Ticaret ve Hizmet” alanı  1 - 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenmiş olan ve yukarıda niteliği belirtilen taşınmazın satış ihalesi, Söğütözü Mah. Anadolu Bul. 2179 Sk. No: 5 Kat: 9 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37-43 üncü maddeleri ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’in 28-33 üncü maddeleri uyarınca KAPALI TEKLİF usulüyle 05/11/2015 Perşembe günü, saat 10.00’da yapılacaktır. İstekliler ihale dosyalarını yukarıda belirtilen gün ve saate kadar Söğütözü Mah. Anadolu Bul. 2179 Sk. No: 5 Kat: 8 Çankaya/ANKARA adresine teslim edeceklerdir. 2 - İsteklilerin, ihaleye katılabilmeleri için verecekleri belgeler aşağıda gösterilmiştir: a) Kanuni ikametgâh ve tebligat için Türkiye’de adres beyanı, b) Gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve tüzel kişiler için ise vergi kimlik numarası ile birlikte mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi, (kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin ...