Lojman yönetmeliği 2015

Lojman yönetmeliği 2015

Lojman Yönetmeliği gerekli birtakım bilgilerle yeniden güncellendi

Lojman yönetmeliği 2015

Lojman Yönetmeliğine değinmeden önce lojman nedir, nasıl lojman yapılır, lojmanların özellikleri nedir… kafa karışıklığını ortadan kaldıralım. Lojman nedir? Herhangi bir kuruluşun çalışanları ve aileleri için sağladığı, barınma ihtiyacını karşıladığı yapılara lojman denir. Genellikle apartman dairesi şeklinde olan lojmanlar, site şeklinde inşa edilir. Ortalamanın çok çok altında bir kira talep edilir lojmanlarda. Bazı lojmanlarda kira dahi istenmeyebilir. Lojman türleri -Özel tahsisli lojmanlar -Görev tahsisli lojmanlar -Sıra tahsisli lojmanlar -Hizmet tahsisli lojmanlar Lojman Yönetmeliği nelerden bahseder? 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2’nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları personelinin yararlanması için yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma ve kiralama suretiyle sağladıkları kamu konutlarını kapsar. Lojman Yönetmeliği! Bakanlar Kurulu Kararı Resmî Gazete: 16/07/1984-84/8345 Ek ve Değişiklikler: 23.9.1984/18524 Ek ve Değişiklikler: 1)            1.9.1986 - 86/10974        B.K.K.    14.10.1986/19251            RG 2)            11.9.1987 - 87/12144      B.K.K.    24.10.1987/19614            RG 3)            27/11/1988-88/13530    B.K.K.    13.12.1988/20018            RG 4)            15/1/1991 - 91/1391       B.K.K.    16.2.1991/20788    &n...