Res projeleri

Res projeleri

Çalık Holding'in İzmir Karaburun Yarımadası'nda hayata geçirmeyi planladığı "Sarpıncık RES Projesi" için alınan olumlu ÇED raporu İzmir 5'inci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi

Res projeleri

Çalık Holding'in Haseki ve Sarpıncık Köylerinde inşa etmeye hazırlandığı "Sarpıncık RES Projesi"ne verilen olumlu ÇED raporu İzmir 5'inci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Davaya ilişkin olarak bilirkişi incelemesini yapan mahkeme, projeye ilişkin ÇED iznini iptal etme kararı aldı. Rüzgar elektrik santral projesine iptal Bölgede son yıllarda artan Rüzgar Elektrik Santral yatırımlarıyla ilgili olarak kritik bir karar alındı. Vatandaş ve sivil toplum örgütlerinin itiraz ve taleplerini göz önünde bulunduran İzmir 5'inci İdare Mahkemesi, bilirkişi raporundaki itirazı haklı bularaka ÇED raporunun iptal edilmesini istedi. Mahkemenin kararında, ÇED olumlu kararına konu olan projenin yer aldığı Yarımada'nın doğal, coğrafi konumu ve rüzgar türbinlerinin kümülatif olarak çevre etkilerinin değerlendirilmesi sonucunda, zengin biyo-çeşitlilik üzerinde olumsuz etkide bulunacağını vurgu yapıldı ve Yarımada'da yaşayan canlıların sığınacağı başka bir yaşam alanı bırakmayacağı belirtildi. Karar kısmında ise: "Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden , yürütülmesinin durdurulmasına, itiraz yolu kapalı olmak üzere, oybirliğiyle karar verildi.” denildi.  Valilik izni hukuka aykırı  Lodos Firması tarafından yapılması düşünülen Karaburun RES projesine ilişkin olarak alınan iptal kararının ardından Sarpıncık RES projesi için de yürütmeyi durdurma kararı alınmasının memnuniyet verici olduğunu beilrten Karaburun Kent Konseyi, Valilik tarafından verilen iznin hukuka aykırı olduğun belirtti. Kent Savunması, söz konusu kararın uygulanıp uygulanmayacağı hususunun takipçisi olacaklarını da belirterek, kararı...