Sap yenileşim merkezi nerede

Sap yenileşim merkezi nerede

MuuM imzasını taşıyan ve Kurtköy’deki İstanbul Teknopark yerleşkesi içinde yer alan SAP Yenileşim Merkezi dikkat çekiyor

Sap yenileşim merkezi nerede

İç mimari projesi MuuM imzasını taşıyan ve Kurtköy’deki İstanbul Teknopark yerleşkesi içinde yer alan SAP Yenileşim Merkezi, kullanıcılarına bulundukları mekanı her gün yeniden biçimlendirebilme esnekliği tanıyan ve İstanbul’un kent kimliğini de hissetmelerini sağlayan, yaratıcı ve yenilikçi bir çalışma ortamı sunuyor.  Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli kentlerinde mimarlık, iç mimarlık ve kentsel tasarım alanlarında çalışmalarını sürdüren MuuM, Kurtköy’deki İstanbul Teknopark yerleşkesi içinde yer alan SAP Yenileşim Merkezi’nin iç mekanlarını projelendirdi. Mimar Murat Aksu ve Mimar Umut İyigün ortaklığındaki MuuM için, teknoloji ve yenileşim (inovasyon) alanında çalışan nitelikli beyin gücünün kullanımına yönelik olarak tasarlanan SAP Yenileşim Merkezi’nin iç mekanlarında yaratıcı, yenilikçi ve esnek bir atmosfer yaratırken İstanbul’un karakteristik niteliklerini hissettirmek ve SAP’nin kurumsal değerlerini yansıtmak en önemli çıkış noktaları olmuş.  Tasarımın ana felsefesini Amerika’daki Silikon Vadisi’nde filizlenen ve çağdaş iş yaşamında önemli unsurlardan biri haline gelmiş “tasarım odaklı düşünme” (design thinking) teması oluştururken kullanıcılarını  bitmemişlik hissi ile motive eden bir  garaj atmosferi yaratılması hedeflenmiş. Kullanılan tüm mobilyaların mobil olması ve ofisin her gün yeniden biçimlenebilecek esnekliğe sahip olması tasarımın diğer önemli kriterlerinden olmuş. SAP Yenileşim Merkezi, temelde alışılmış tekil ve ortak çalışma alanlarından farklı olarak “Meydan” temasıyla düzenlenmiş. açık kafeterya ile tamamlanan büyük bir ortak alanda planlanmış tematik bölümlerin yerel, k&uum...