Salihli belediyesi satılık tarım arazisi ihalesi

Salihli belediyesi satılık tarım arazisi ihalesi

Salihli Belediyesi kendisine ait olan 4 tarım arazisi ve 8 arsasını 8 Eylül 2016 tarihinde satışa çıkarıyor

Salihli belediyesi satılık tarım arazisi ihalesi

Salihli Belediyesi kendisine ait olan 4 tarım arazisi ve 8 arsasını 8 Eylül 2016 tarihinde satışa çıkarıyor. Salihli Belediyesi satılık arazi ve arsaları, Kabazlı Mahallesi'nde 3 adet arazi, Kemer Mahallesi'nde 1 adet arazi, Kemerdamları Mahallesi'nde 3 adet arsa, Dursallı Mahallesi'nde 4 adet arsa ve Eldelek Mahallesi'nde 1 adet arsa olarak belirlendi.  Satışı yapılacak olan arazi ve arsaların ihalesi 6 Eylül 2016 tarihinde saat 13:30'da Salihli Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacak. Satılık arsa ihalesine katılacak olanların tekliflerini ihale günü saat 10:00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor.  Salihli Belediyesi satılık arsa ihalesine katılmak için gereken belgeler; * Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin), * Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge) * Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi, * Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı * İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz. * Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu, bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri. * Katılımcıya ait imza sirküsü * Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri, İsteklinin bir şirket olması halinde; * İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sic...